Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Iau, 27 Gorffenaf, 2000, 07:00 GMT
Ceisio atal cwn rhag lladd defaid
defaid
Cafodd 8,000 o ddefaid eu lladd gan gwn y llynedd
Mae RSPCA Cymru'n cychwyn ymgyrch ddydd Iau i annog perchnogion cwn i ofalu nad ydy eu cwn yn amharu ar ddefaid.

Mae'r gymdeithas am i'r perchenogion ymddwyn yn gyfrifol er mwyn atal "miloedd o ymosodiadau di-angen gan gwn ar anifeiliaid fferm".

Am y tro cyntaf erioed mae'r RSPCA wedi ymuno ag Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr a'r Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol i dynnu sylw at y broblem.

Yn ôl yr RSPCA cafodd dros 8,000 o ddefaid ac wyn eu lladd neu eu hanafu gan gwn y llynedd - cynnydd o 8% ers 1998.

Yn ôl un ffermwr o Drawsfynydd mi gollodd o 28 o wyn mewn un pnawn ac mi ddywedodd un arall bod haid o bedwar ci wedi lladd 37 o'i ddefaid.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.