Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Sadwrn, 15 Gorffenaf, 2000, 13:40 GMT
Gwobr ryngwladol i Gwynfor
Gwynfor Evans
Mi fydd Dr Gwynfor Evans yn derbyn y wobr am ei gyfraniad i fywyd Cymru
Mae Gwynfor Evans, cyn lywydd ac aelod seneddol cyntaf Plaid Cymru, i dderbyn gwobr bwysig gan bwyllgor rhyngwladol sy'n cynrychioli Cymry alltud.

Cafodd Dr Evans, sydd rwan yn ei 80au, ei enwebu am ei gyfraniad i fywyd Cymru.

Mi gafodd o'i ethol i Dư'r Cyffredin dros etholaeth Caerfyrddin yn 1966.

Streic newyn

Yn 1980 mi aeth ar streic newyn er mwyn rhoi pwysau ar y llywodraeth Geidwadol i gadw at eu haddewid i sefydlu sianel deledu Gymraeg. Daeth S4C i fodolaeth yn 1981.

Mi fydd y wobr - Anrhydedd Cymry'r Cyfanfyd - yn cael ei chyflwyno i Dr Evans yn yr Eisteddfod Genedlaethol fis Awst.

Mae darn arbennig wedi cael ei gomisiynnu gan grefftwr amlwg Cymreig i'w gyflwyno i Dr Evans.

Cafodd miloedd o lythyrau eu gyrru i Gymry alltud dros y misoedd diwethaf yn eu gwahodd i ysgrifennu i gefnogi cyflwyno'r wobr i Dr Evans.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.