Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Adroddiad Alun Thomas BBC Cymru
"Chwe dyn sydd wedi'u dewis yn yr etholaethau"
 real 28k

Garry Owen yn holi Betty Williams AS ac Ann Garrard
"Allwn ni ddim cario ymlaen fel hyn"
 real 28k

Dydd Llun, 10 Gorffenaf, 2000, 06:20 GMT
Llafur: Pryder am ddiffyg ymgeiswyr benywaidd
Clare Short
Yn l Clare Short mae yna 'bryder' bod cyn lleied o ferched yn cael eu dewis

Mae gweinidog Llafur yn bryderus mai dynion ydy'r chwech sydd wedi'u dewis i ymladd seddau seneddol gwag yng Nghymru.

Daeth ymateb Clare Short wedi i Dai Havard gael ei ddewis gan Lafur i sefyll ym Merthyr Tudful.

Cafodd Mr Havard, swyddog efo undeb yr MSF, ei ddewis ddydd Sadwrn yn lle Ted Rowlands fydd yn ymddeol wedi 30 mlynedd.

Dai Havard
Dai Havard gafodd ei ddewis ym Merthyr

Roedd Mr Havard wedi derbyn dros hanner y pleidleisiau i ennill y rownd gyntaf.

Yn l rheolau Llafur mi roedd yna'r un faint o ferched ag o ddynion yn ceisio am y sedd.

Ond yn l Clare Short mae hi'n bryderus am y sefyllfa yng Nghymru.

"Mae'n bryder yng Nghymru," meddai Ms Short, yr Ysgrifennydd Gwladol ar Ddatblygiad Rhyngwladol wrth BBC Cymru.

Ted Rowlands
Mae Ted Rowlands yn ymddeol wedi 30 mlynedd

"Yn wir, mae pobol wedi tynnu sylw at y ffaith mai ychydig iawn o ferched sydd wedi cael eu dewis ar gyfer y seddi hyn.

"Mae'n rhaid i ni wneud beth allwn ni efo'r seddi sydd ar l er mwyn dewis cymaint o ferched phosib."

Ond mae Mr Havard ym mynnu nad oes gan Lafur ym Merthyr ragfarn yn erbyn merched ac maen nhw wedi gwneud popeth sy'n bosib i hyrwyddo ymgeiswyr benywaidd.

"Allwn ni ddim cael rhestrau merched yn unig. Mae hynny'n anghyfreithlon," meddai.

Dyma'r datblygiad diweddaraf mewn ffrae a ddechreuodd pan benderfynodd cangen Merthyr gynnal y cyfarfod dewis yng Nghlwb Cymdeithasol a Democrataidd Aberfan sy'n gwahardd merched o'r bar.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.