Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Emlyn Lewis a Garry Owen, BBC Cymru
"Mae hon yn hen safle ddiwydiannol ar lannau'r Fenai"
 real 28k

Dydd Iau, 6 Gorffenaf, 2000, 08:25 GMT
Datblygiad anferth i dref Caernarfon
Castell Caernarfon
Mae'r datblygwyr yn gobeithio manteisio ar yr ymwelwyr sy'n ymweld ā Chastell Caernarfon

Mae Cyngor Gwynedd wedi rhoi caniatād cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad anferth yn Noc Fictoria, Caernarfon.

Mi fydd yna siopau, caffis, tai bwyta, hotel ynghyd ā chanolfan ymwelwyr yno.

Mi fydd y datblygiad ar safle hen storfa betrol gafodd ei glanhau a chlirio'r llygredd oddi yno gan y cyngor.

Yn ōl y datblygwyr mi fydd y cynllun yn creu hyd at 200 o swyddi ac yn dod ag £20m ychwanegol i'r dref.

Mi fydd y swyddogion cynllunio'n parhau eu trafodaethau efo'r datblygwyr WJ Developments o Fiwmaris.

Dros y blynyddoedd mae miliynnau o bunnau wedi cael eu gwario ar geisio adfywio'r dref ac o bosib hwn yw'r cynllun mwyaf.

Er hynny, mae rhai siopwyr yn bryderus y bydd y cynllun yma'n tynnu ymwelwyr o ganol y dref.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.