Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Sadwrn, 1 Gorffenaf, 2000, 10:13 GMT
Gorsedd yn urddo cawr byd rygbi
Delme
Mae Delme'n cael ei gofio fel un o flaenwyr gorau Cymru yn yr ail reng

Bydd Gorsedd y Beirdd yn anrhydeddu tri arwr o'r byd chwaraeon yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli.

Cyn-chwaraewyr rygbi yw dau, Delme Thomas, capten Llanelli pan drechon nhw'r Crysau Duon, a Terry Davies a enillodd un ar hugain cap i Gymru ac a chwaraeodd i'r Llewod y ystod eu taith i Awstralia a Seland Newydd yn 1959.

Cyn-reslwr o fri

Y trydydd yw Orig Williams, cyn-reslwr o fri.

Daw'r manylion wrth i seremoni gael ei chynnal yn Ninbych i gyhoeddi taw yn y dref honno y bydd yr Eisteddfod Genedlaethol y flwyddyn nesa'.

Ymhlith y rhai eraill sy'n cael eu hurddo mae Cynog Dafis, AC, Yr Athro Stuart Cole, Myfanwy Bajaj o Ontario, Clydwyn ap Aeron Jones o'r Wladfa, a Dewi Roger Price, Trefnydd Eisteddfod y Glowyr.

Mae Delme Thomas yn frodor o Fancyfelin, Caerfyrddin.

Llewod

Daeth yn un o chwaraewyr enwoca' Cymru yn y chwedegau a'r saithdegau.

Yn 1966 cafodd ei ddewis i deithio i Awstralia a Seland Newydd gyda'r Llewod, cyn ennill ei gap cynta' i Gymru, a chwaraeodd mewn dwy gm brawf yn erbyn Seland Newydd.

Roedd yn aelod o dm Llanelli a drechodd Awstralia o un pwynt ar ddeg i ddim.

Yn nhymor 1966-67 cafodd ei ddewis i chwarae dros Gymru ac enillodd bum cap ar hugain.

De Affrica

Y tymor canlynol teithiodd gyda'r Llewod i Dde Affrica lle chwaraeodd mewn dwy gm brawf.

Yn nhymor 1970-71 roedd yn aelod o dm y Llewod ar y daith enwog i Awstralia a Seland Newydd.

Dyna pryd y cafwyd y buddugoliaethau mawr yn y gmau prawf o dan hyffordddiant Carwyn James, un o arwyr Delme.

Chwaraeodd mewn dwy gm brawf.

Gorau

Cafodd Delme ei ddewis yn gapten tm Llanelli yn nhymor canmlwyddiant y clwb 1972-73 ac o dan hyfforddiant Carwyn curon nhw'r Crysau Duon o naw pwynt i dri.

Cafodd Delme ei ddewis yn gapten tm Cymru yn yr un tymor.

Mae Delme'n cael ei gofio fel un o flaenwyr gorau Cymru yn yr ail reng.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.