Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Garry Owen yn holi Paul Murphy AS ar Post Prynhawn
"Mi fydd hi'n bosib defnyddio ffurfiau sydd ddim mor gryf beth sydd i'w gael ar strydoedd Cymru"
 real 28k

Llyr Edwards BBC Radio Cymru yn holi pobol Y Bala
"Syniad ofnadwy - be sy ar ei ben o?"
 real 28k

Dydd Mercher, 7 Mehefin, 2000, 14:44 GMT
Aelodau seneddol yn galw am gaffis canabis
Caffi canabis
Mae'n bosib y bydd yna gaffis fel hyn ym Mhrydain

Mae Paul Flynn wedi arwyddo cynnig yn Nh'r Cyffredin yn galw am agor caffis canabis ym Mhrydain fel y rhai sydd yn Yr Iseldiroedd.

Mae Mr Flynn, aelod seneddol Gorllewin Casnewydd, wedi bod yn ymgyrchu o blaid gwneud y cyffur yn gyfreithlon.

Ann Clwyd ydy un o'r rhai sydd y tu l i'r cynnig sydd wedi cael ei arwyddo gan 13 o aelodau seneddol - sy'n cynnwys tri Ceidwadwr.


Paul Flynn
Paul Flynn: Mi fyddai raid i'r caffis gael trwydded
Mae nhw i gyd eisiau sefydlu caffis trwyddedig fel arbrawf - syniad sy'n cael cefnogaeth Ffederasiwn yr Heddlu.

Yn l Mr Flynn mae adroddiad y Ffederasiwn yn dweud bod yna lai o bobol ifanc yn yr Iseldiroedd yn cymryd y cyffur nag sydd yna ym Mhrydain ers i'r wlad honno ei gyfreithloni 20 mlynedd yn l.

Mae'r adroddiad hefyd yn dweud bod pobol ifanc yr Iseldiroedd yn llai tebyg o gymryd heroin nac unrhyw wlad arall yn Ewrop.

"Mae hi'n glir nad ydy polisi Prydain o wahardd cyffuriau ddim yn gweithio ac yn wir mae'n gwneud pethau'n waeth," meddai Mr Flynn.

"Mi ryden ni angen sustem y gallwn ni ei thrwyddedu ac y gall yr heddlu gadw golwg arni."

Mae Mr Flynn wedi trio nifer o weithiau i berswadio'r Senedd i ganiatau doctoriaid i roi canabis at bwrpas meddygol ond mae wedi methu oherwydd diffyg amser.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.