Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Sadwrn, 3 Mehefin, 2000, 12:06 GMT
Ar eu beiciau am dair blynedd
beics China
Mae'r cwpwl yn gobeithio cyrraedd China, ble mae gan bawb feic

Mae cwpwl a dreuliodd naw mlynedd ar eu mis mÍl - yn cychwyn eto - a hynny am dair blynedd y tro hyn.

Mi fydd John ac Alicia Lamb yn reidio beic drwy 35 o wahanol wledydd - a hynny ar eu hail fis mÍl.

Mae'r ddau eisoes wedi teithio 70,000 milltir ers iddyn nhw briodi 10 mlynedd yn Űl.

Mi benderfynon nhw fis Rhagfyr diwethaf, mai digon oedd digon ac mi gafodd y beiciau a deithiodd ar draws tri chyfandir eu rhoi o'r neilltu.

Ond mi newidion nhw'u meddyliau a'r wythnos nesaf mi fyddan nhw'n cychwyn ar daith arall - a honno'n 25,000 o hyd.

"Yn syth wedi i ni roi'r gorau iddi, mi wnaethon ni ddechrau meddwl am le arall i fynd," meddai John sy'n 36 oed.Mi ryden ni'n treulio pob awr o'r dydd efo'n gilydd. Dyna ydy cariad!

Alicia Lamb
"Dim ond chwe mis oedd ein taith gyntaf i fod ond mi ddaeth yn ffordd o fyw. Allwn ni ddim rhoi'r gorau iddi rwan.

"Mi ryden ni wrth ein boddau efo'n gilydd ac yn gweld pethau newydd," meddai Alicia, sydd hefyd yn 36.

"Felly - pam rhoi'r gorau iddi?

Cariad

"Mi ryden ni'n treulio pob awr o'r dydd efo'n gilydd. Dyna ydy cariad!

"Mi ddysgon ni lawer o'r daith gyntaf, felly mi fydd yr ail yn haws.

"Dyma fydd ein hail fis mÍl - ac yna mi fyddwn ni'n cael trydydd a phedwerydd!"

Mae'r cwpwl o'r Bontfaen, de Cymru, yn bwriadu teithio 60 milltir y dydd gan dreulio'r nosweithiau mewn pabell.

Mae John wedi bod yn gweithio yn Tesco am y chwe mis diwethaf ac maen nhw wedi cynilo digon i fynd ‚ nhw i Awstralia.

Mi fydd raid iddyn nhw ddod o hyd i waith yno.

I Chicago

Ond cyn iddyn nhw gychwyn mi fyddan nhw'n hedfan i Chicago i gymryd rhan yn rhaglen deledu Oprah Winfrey.

"Mi rydan ni wedi teithio 20,000 o filltiroedd ar draws America ond dyden ni ddim wedi bod yn Chicago," meddai Alicia.Dyma fydd ein hail fis mÍl - ac yna ni fyddwn ni'n cael trydydd a phedwerydd!

Alicia Lamb
"Felly ryden ni'n edrych ymlaen yn fawr.

Mi fyddan nhw'n gadael Cymru ac ymlaen am Ynys Manaw, yna Iwerddon. Ucheldiroedd yr Alban, Ynysoedd Erch (Orkneys), Sweden, Ffindir, Rwsia, Estonia, Latfia, Lithwania, Belarus a Gwlad Pwyl.

Yna am Weriniaeth Tsiec, Slofacia, Hwngari, Romania a Bwlgaria.

Wedyn draw am Dwrci, Iran, Twrcmenistan, Wsbecistan, Casacstan, Cyrgystan, Tajicistan, Pacistan, India, Nepal, Tibet, Bhutan a China.

Ymlaen am Myanmar, Laos, Gwlad Thai, Cambodia, Fietnam, Singapor, Malaysia, Indonesia, Papwa Gini Newydd, Awstralia gan orffen yn Nhasmania.

  • Mae'n bosib gweld sut hwyl y mae'r ddau'n ei gael drwy edrych ar eu safle ar y we bikehiketour.com.
  • Cysylltiadau Rhyngrwyd:


    Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.