Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Adroddiad Sara Evans
"Diffyg arbenigedd"
 real 28k

Adroddiad Ellis Roberts BBC Cymru
"Mae hon yn broblem sydd ar gynnydd"
 real 28k

Cyn-ddefnyddiwr cyffuriau
"Ar goll am hir"
 real 28k

Aneurin Owen o'r Cyngor Alcohol a Chyffuriau
"Mi fydd yna effaith dda os wneith o adeiladu ar y gwaith sy'n mynd ymlaen rwan"
 real 28k

Garry Owen yn holi Iestyn Davies
"Dim digon o help ar gael"
 real 28k

Adroddiad Ellis Roberts
"Strategaeth eang i gynnwys alcohol a chyffuriau cyfreithiol"
 real 28k

Dydd Iau, 25 Mai, 2000, 12:58 GMT
4.5m i geisio atal camddefnyddio alcohol a chyffuriau
cyffuriau
Mae rhai wedi beirniadu'r cynlluniau newydd yn barod

Mae strategaeth newydd i geisio delio gyda camddefnyddio cyffuriau ac alcohol wedi cael ei chyhoeddi gan y Cynulliad Cenedlaethol.

Ddydd Iau cafodd cynlluniau gwerth 4.5m eu cyhoeddi gan yr Ysgrifennydd Iechyd, Jane Hutt, a chydlynydd gwrth-gyffuriau'r llywodraeth, Keith Hellawell, mewn cynhadledd yng Nghaerdydd.

Mae camddefnyddio alcohol a chyffuriau yn broblem yng Nghymru.


Keith Hellawell
Cydlynydd gwrth-gyffuriau'r llywodraeth, Keith Hellawell
Mae dros 60% o bobol ifanc rhwng 15 a 16 oed yn dweud eu bod nhw wedi cael cynnig cyffuriau ar ryw adeg neu'i gilydd.

Ond mae'r cynlluniau eisoes wedi cael eu beirniadu.

Panel o ymgynghorwyr a gafodd eu penodi gan Alun Michael, cyn-Brif Ysgrifennydd y Cynulliad, fis Gorffennaf y llynedd, fu'n gyfrifol am lunio'r cynlluniau.

Ond dywed Roger Duncan, aelod o'r pwyllgor ymgynghorol a gweithiwr efo cynllun cyffuriau yn Abertawe, na fydd y cyfle unigryw yma'n gwneud gwahaniaeth go iawn i ddioddefwyr.

Mae'n poeni hefyd bod diffyg arbenigedd ar y panel.

"Dwi ddim yn siwr os fydd y 4.5m yn cael ei wario yn y lle iawn a byddai hynny'n gwneud cam 'r dioddefwyr sydd angen cymorth," meddai.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.