Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


John Ifans, Y Gamp Lawn, Radio Cymru
"Cafwyd gm gyffredin ..."
 real 28k

Stephen Jones, Maswr Llanelli
"Rhoddodd y bois gant y cant..."
 real 28k

Dydd Sadwrn, 20 Mai, 2000, 18:11 GMT
Y Sosban yn berwi drosodd
scott gibbs
Mae Llanelli wedi dial wedi colli i Abertawe y llynedd

Llanelli enillodd y Cwpan Her am yr 11fed tro yn eu hanes, gan drechu Abertawe o 22-12 yn Stadiwm y Mileniwm ddydd Sadwrn.

Nid hon oedd y gm orau gan fod gormod yn y fantol efallai.

Annymunol

Hefyd roedd y tywydd yn annymunol a'r glaw'n ddibaid ar ddiwrnod mor bwysig.

Abertawe fel y llynedd dechreuodd orau, y maswr Arwel Thomas yn rheoli ac yn cicio ei dim i fantais gynnar o naw pwynt.

Nid elwodd Abertawe pan gafodd bachwr Llanelli Robin McBryde ei hala i'r gell cosb.

Ond pan aeth bachwr Abertawe Garin Jenkins i'r gell cosb bum munud cyn diwedd yr hanner cynta' aeth y fantais yn l i'r Cochion a chiciodd y maswr Stephen Jones ei gic gynta' o bum cic gosb.

Camgymeriad

Roedd yn anodd dala'r bl heb sn am greu ymosodiadau.

Pan gamodd Salesi Finau ymlaen llwyddodd Stephen Jones i sgorio cic gosb arall.

Un camgymeriad fyddai'n penderfynu'r canlyniad ac un gic dda i ddrysu'r amddiffyn.

Cawlach

Abertawe wnaeth y cawlach a Craig Gillies, clo Llanelli, oedd y cynta' i'r bl rydd.

Yna cafodd Paul Moriarty ei hala i'r gell cosb cyn i'r dyfarnwr chwythu'r chwiban.

Byddai neb yn mor bell a dweud taw Llanelli oedd y dynion ac Abertawe oedd y bechgyn ond roedd Llanelli'n diolch am y dial wedi sylwadau Scott gibbs y llynedd.

Mae Llanelli'n haeddu gwobor am dymor oedd yn addo llwyddiant.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.