Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


John Meredith BBC Cymru yn holi Jaci Taylor
"Mae hyn yn rhywbeth i fod yn agored amdano"
 real 28k

Dydd Gwener, 12 Mai, 2000, 07:48 GMT
Urddo Maer ffrae Aberystwyth
Neuadd y Dref Aberystwyth
Neuadd y Dref, Aberystwyth lle bydd y Maer a'r Faeres yn cyflawni'u dyletswyddau

Mi fydd y cynghorydd Jaci Taylor yn cael ei gwneud yn faer tref Aberystwyth ddydd Gwener.

Mae llawer o drafod wedi bod yngln 'r mater yma gan fod y Cynghorydd Taylor, cynghorydd Plaid Cymru 55 oed, wedi dewis ei phartner Felicity Roberts yn faeres.

Mae'r ddwy wedi cydfyw mewn perthynas hoyw ers 20 mlynedd.

Mi fydd Ms Roberts, 55 oed hefyd, yn ymuno hi i gyflawni'i dyletswyddau.

Ond mae cadeirydd cangen leol y Ceidwadwyr, Aubrey Palmer, wedi ymosod ar y penderfyniad i wneud Feicity Roberts yn Faeres.

Iselhau swydd y maer

"Mi fydd hyn yn achosi dipyn o ffrae yn Aberystwyth; dydy o ddim yn rhywbeth yr ydych chi'n arfer ei gysylltu efo'r dref," meddai.

"Dydy pethau fel hyn ddim yn arfer digwydd yma.

"Mae hyn yn iselhau swydd y maer."

Ond yn l Ms Taylor, sydd efo ddwy ferch wedi tyfu i fyny: "Mae'n cymryd dipyn o gyts i wneud hyn, ond mae gan bawb le yn y gymdeithas ac mae pawb yn gyfartal - yn rhywiol, o ran hil neu ddiwylliant.Mi fydd hyn yn achosi dipyn o ffrae yn Aberystwyth; dydy o ddim yn beth yr ydych chi'n arfer ei gysylltu efo'r dref

Cadeirydd cangen leol y Ceidwadwyr, Aubrey Palmer
"Ddylai hyn ddim bod yn fater i'w drafod. Mae yna faterion pwysicach fel cael bywyd gwell i bobol.

"Mi ryden ni wedi bod efo'n gilydd ers 20 mlynedd a dydyn ni ddim wedi cuddio'r ffaith ein bod ni efo'n gilydd.

"Mae pawb rydyn ni'n eu hadnabod yn derbyn ein bod yn gwpwl."

Mi fydd gwr Ms Taylor - David - yn ymuno 'i wraig ar gyfer y seremoni.

Mae'r ddau wedi gwahanu ers 1980.

Yn l cynghorydd sydd ddim am roi ei enw: "Dydy hi ddim ods pwy yw'r maer, mae'n rhaid i chi barchu'r swydd. Ni ddylid gwneud hyn yn fater personol."

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.