Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Adroddiad Gareth Davies
"Dathlu yn sgil penderfyniad y cyngor"
 real 28k

Adroddiad Dafydd Gwynn
"Claddu gwastraff ar y safle"
 real 28k

Dydd Gwener, 12 Mai, 2000, 08:07 GMT
Dim gwastraff Phurnacite
Gwaith Phurnacite
Roedd y safle wedi ei llygru gan y broses o gynhyrchu tanwydd di-fwg

Mae cais gan Awdurdod Datblygu Cymru i gladdu dros 200,000 o dunnelli o wastraff diwydiannol yng Nghwm Cynon, wedi ei wrthod.

Mewn cyfarfod arbennig yn y Rhondda nos Iau, mi benderfynodd cynghorwyr Rhondda Cynon Taf alw am atal y cynllun i gladdu gwastraff ar safle hen waith llosgi Phurnacite yn y cwm.

Yn hytrach fe wnaethon nhw gefnogi cynllun i symud y gwastraff o'r safle.

Ddydd Iau mi gafodd cyn-weithwyr sy'n brwydro i geisio profi bod cysylltiad rhwng y safle ac achosion o ganser wedi eu siomi ar l colli eu cymorth cyfreithiol.

Roedd gweithwyr yng ngwaith Phurnacite yng Nghwm Cynon a'u teuluoedd wedi gobeithio y byddai modd dangos cysylltiad rhwng eu hafiechydon 'r gwaith.

Roedd y gwaith Phurnacite yn Abercwmboi yn cynhyrchu tanwydd di-fwg, ond roedd y broses yn rhyddhau cemegion oedd yn llygru'r awyr ac yn difetha'r tir o gwmpas.

Lefel uchel o ganser

Yn l cyn-weithwyr a theuluoedd y rhai fu'n gweithio yno, mae nifer anerferol o uchel o bobol yr ardal yn diodde o ganser.
Gwaith Phurnacite
Mi roedd nifer o'r trigolion wedi bod yn protestio'n erbyn claddu gwastraff ar y safle

Bwriad y gweithwyr oedd dwyn achos cyfreithiol yn erbyn yr Adran Diwydiant a Masnach.

Ond fyddan nhw ddim yn derbyn mwy o gymorth cyfreithiol oherwydd y posibilrwydd y gallai costau'r achos fod yn fwy na chyfanswm yr iawndal fyddai'n debyg o gael ei hawlio.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.