Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese
Dydd Iau, 27 Ebrill, 2000, 18:37 GMT
Llofrudd yn derbyn iawndal
Peter Moore
Ymosododd Peter Moore ar dros 50 o ddynion dros 20 mlynedd

Yn llys y goron Leeds fe ddyfarnwyd dros £12,000 o iawndal i'r llofrudd Peter Moore.

Cafodd y cyn-berchenog sinema o Fae Cinmel, ei garcharu yn 1996 am lofruddio pedwar dyn.

Honodd Moore fod dau o'i gyfeillion wedi gwerthu nifer o'i ddodrefn tra roedd yn y carchar ac na fu iddo dderbyn yr un geiniog amdanyn nhw.

Ychwanegodd y barnwr nad oedd digon o dystiolaeth ar gael i erlyn Les Bradshaw a Pauline Prydderch.

Ymddangosodd Moore yn y llys wedi ei ddal yn dynn gan swyddogion diogelwch.

Carchar am oes

Dywedodd More ei fod wedi gadael i ddau gyfaill werthu rhai o'i eiddo ond dywedodd eu bod wedi gwagio'r ty heb ei ganitád.

Roedd Moore wedi hawlio £50,000 o iawndal.

Ymosododd Moore ar fwy na 50 o ddynion mewn "20 mlynedd o ofn" fel y disgrifiodd y barnwr yn ei achos llys pryd y cafodd ddedfryd o garchar am oes ar y pedwar cyhuddiad o lofruddio.

Y llynedd cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cartref na ddylai Moore gael ei ryddhau.

Ymhlith yr eiddo a gollodd Moore roedd hen greiriau, 900 o bosteri sinema, gemwaith, a chaniau o fwyd.

Roedd Moore wedi rhoi goriadau ei gartref i Pryddech a Bradshaw ac roedd y ddau i fod i'w warchod a dangos y ty oedd ar werth i gwsmeriaid posib.

Doedd yr un o'r ddau yn y llys ddydd Iau.

Mwynhau lladd

Dioddefwr cyntaf Moore oedd Henry Roberts, 56, a gafodd ei drywanu i farwolaeth yn ei gartref ar Ynys Môn yn Medi 1995.

Cafodd Edward Carthy, 28, hefyd ei drywanu i farwolaeth a'i gladdu mewn fforest ar ôl cyfarfod Moore mewn bar i hoywon.

Bu i Keith Randles, 49, a oedd yn rheolwr diogelwch traffig ei ladd mewn amgylchiadau tebyg wrth iddo gysgu yn ei garafán ar yr A5 ar Ynys Môn yn Nhachwedd 1995.

Wrth i Mr Randles gael ei lusgo o'i garafán fe fynnodd gael gwybod pam fod Moore yn gwneud hyn.

Atebodd Moore drwy ddweud ei fod yn 'mwynhau lladd'.

Yn Rhagfyr 1995 y bu farw Tony Davies, 40, ar y traeth yn Abergele.