Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Adroddiad Eleri Morgan BBC Cymru
"Mae arbenigwyr wedi treulio'r dydd yn ceisio darganfod beth aeth o'i le"
 real 28k

Rhys Edwards a'i fam, Coryton
"Doeddech chdi ddim yn disgwyl i beth fel hyn ddigwydd"
 real 28k

Dydd Llun, 24 Ebrill, 2000, 10:48 GMT
Ymchwiliad ar weddillion yr hofrennydd
damwain
Chafod neb eu hanafu yn y ddamwain

Mae perchnogion y t yng Nghaerdydd yn dal i ddisgwyl cael dychwelyd i'w cartrefi ar l cael eu gorfodi i adael yn dilyn y ddamwain hofrennydd.

Mae gweddillion yr hofrennydd a blymiodd i do eu cartref nos Wener wedi cael ei gludo i ganolfan yr Awyrlu yn Saint Athan.

Mi fydd yn cael ei gludo i faes awyr yr Awyrlu yn Farnborough, Hampshire, yn ddiweddarach yn yr wythnos er mwyn i arbenigwyr ei archwilio ymhellach.

Mi roedden nhw'n gweiddi ar i bobol fynd yn l i'w tai ac i gau drysau

June Pickering, cymydog

Mae'r trigolion wedi symud yn l i'w tai erbyn hyn ar ol cael eu symud o'r ardal rhag ofn y byddai yno ffrwydraid.

Mi fydd y teulu yn cael dychwelyd unwaith y bydd profion ar adeiladwaith y tai wedi eu cwblhau.

Chafodd y teulu na'r tri oedd ar yr hofrennydd mo'u hanafu pan ddisgynodd yr awyren ar eu t yn Coryton yng ngogledd y ddinas nos Wener.

Dilyn car wedi'i ddwyn

Yn l tystion, mi stopiodd peiriannau'r hofrennydd eiliadau cyn iddo ddisgyn ar y to efo darnau'n hedfan i bob cyfeiriad.

Roedd y teulu'n gwylio teledu tua 8 o'r gloch pan ddigwyddodd y ddamwain.
Ysbyty Athrofa Caerdydd
Mi aed 'r criw i'r ysbyty am archwiliad

Mi roedd yr hofrennydd yn dilyn car oedd wedi ei ddwyn ar y pryd.

Yr wythnos ddiwethaf mi fu raid i'r hofrennydd lanio ar frys pan ddangosodd golau - yn anghywir - bod yna dn yn rhywle arno.

Mi redodd Diane a Colin Patterson a'u pedwar mab o'r t pan ddigynodd y nenfwd arnyn nhw.

Mi aeth Mr Patterson i nl ysgol i helpu criw'r hofrennydd.

Wedi bod yn lwcus

"Roedden ni'n bryderus iawn; roedden ni'n meddwl ei bod am ffrwydro," meddai Mrs Patterson.

"Mi roedden ni'n lwcus iawn," ychwanegodd.

Yn l Joe Rogers, 23, sy'n byw dau d i fyny: "Mi welodd fy nghariad yr hofrennydd yn neidio i fyny ac i lawr yn yr awyr.

"Mi roedd yn mynd o ochr i ochr, i fyny ac i lawr ac yn troelli.

"Mi roedd hi'n gweiddi arna i 'Mae'n mynd i ddisgyn'.

"Mi ddywedes i wrthi am beidio bod yn wirion, ond yn sydyn stopiodd yr injan ac mi ddechreuodd ddisgyn o'r awyr.
Diane Patterson:
Diane Patterson: Roedden ni'n lwcus iawn

"Mi roedd teils y to'n hedfan i bobman. Pan aethon ni draw at y t mi welson ni bod yr hofrennydd wedi mynd drwy'r to."

Mi fu raid cau yr A470 sy'n un o'r prif ffyrdd i Gaerdydd tra'r oedden nhw'n chwilio am ddarnau o'r hofrennydd.

Mi roedd yna danwydd hefyd ymhob man a bu raid symud tua 60 o bobol i dafarn yr Hollybush rhag ofn ffrwydrad.

Yn l un cymydog June Pickering: "Mi weles i'r criw yn dringo allan o'r hofrennydd. Mi roedden nhw'n gweiddi ar i bobol fynd yn l i'w tai ac i gau drysau.

"Mi roedden nhw'n gofyn am ysgol i gael dod i lawr o'r to. Alla i ddim credu eu bod wedi dod oddi yno'n fyw."

Yn l llefarydd ar ran Gwasanaeth Tn De Morgannwg: "Mi roedd y peilot wedi gwneud job dda o lanio'r hofrennydd."

Dydy'r heddlu ddim eto'n gwybod beth achosodd y ddamwain.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.