Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Adroddiad Steve Thomas
"Mae'r awdurdodau'n prysuro i ...osgoi sgandal arall"
 real 28k

Dydd Mawrth, 18 Ebrill, 2000, 16:22 GMT
Seren rygbi wedi gwrthod twyllo
Ring
Mark Ring: Gwrthododd gynnig o 30,000

Mae'r cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol Mark Ring yn cyfadde' iddo gael cynnig 30,000 i ddylanwadu ar ganlyniad gm Pencampwriaeth Pum Gwlad ddeng mlynedd yn l.

Dywedodd Ring fod ffrind wedi cysylltu fe cyn y gm rhwng Cymru a'r Iwerddon yn Landsdowne Road, Dulyn, gan ofyn iddo ddylanwadu ar ganlyniad y gm.

Dywedodd Ring wrth y BBC na dderbyniodd e'r arian ac na fyddai fyth yn betio ar gm yr oedd yn chwarae ynddi.

Yn y cyfamser, mae Undeb Rygbi Cymru'n ystyried gwahardd chwaraewyr sy'n betio ar gmau wedi i chwaraewr rhyngwladol gyfadde' iddo osod bet yn erbyn Cymru.

Roedd Neil Boobyer, sy'n chwarae i Lanelli, wedi betio arian ar Gymru i golli yn erbyn Ffrainc yn ystod Pencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Bu'n chwarae i Dm A Cymru noson cyn y gm ac yn hyfforddi gyda'r tm cynta'.

Roedd e wedi cael ar ddeall nad oedd dim o'i le yn hynny.

Wnaeth e hefyd roi arian ar Loegr i guro Cymru, gm nad oedd ganddo ddim byd i'w wneud hi.

Torri rheolau?

Mae Boobyer wedi ennill saith cap i Gymru ac roedd yn aelod o'r garfan yn ystod Cwpan y Byd y llynedd.

Ond nawr mae e wedi cyfaddef ei fod e ac eraill yn gamblo cannoedd o bunnau ar gmau.

Mae chwaraewyr eraill hefyd yn rhoi arian ar gmau rygbi, meddai, a dydyn nhw chwaith ddim yn credu eu bod yn gwneud dim o'i le.

Dim betio

Yn Awstralia a Seland Newydd dyw chwaraewyr ddim yn cael betio ar gmau rygbi.

A dyw chwaraewyr pl-droed Prydain chwaith ddim yn cael betio arian ar gmau pl-droed.

Dywedodd Damien Hopley o'r Gymdeithas Chwaraewyr Rygbi Proffesiynol eu bod nhw wrthi'n llunio cytundebau ar hyn o bryd fydd yn gwahardd betio ar gmau.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.