Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Adroddiad Llyr Edwards BBC Cymru
"Mi fydd y peiriant chwilio'n ei gwneud yn haws i gael tudalennau Cymraeg"
 real 28k

Dydd Iau, 13 Ebrill, 2000, 17:11 GMT
Chwilio'r we yn Gymraeg
Cyfrifiadur
Mae'n bosib defnyddio'r Chwilotydd i ddod o hyd i safleoedd Cymraeg

Mae'r Chwilotydd, sef peiriant chwilio ar gyfer y We sy'n dod o hyd i safleoedd Cymraeg, wedi cael ei lansio gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Dyma o bosib y peiriant chwilio cyntaf i chwilio am safleoedd Cymraeg.

Yn y gorffennol mae siaradwyr Cymraeg wedi gorfod defnyddio'r Saesneg i chwilio am safleoedd ac mae hyn wedi codi nifer o anawsterau.

"Yn aml iawn mae chwilio ar y we yn Gymraeg wedi bod yn broblem," meddai Elin Haf Gruffydd Jones ar ran Cymdeithas yr Iaith.

"Mae'r Chwilotydd yn datrys y broblem mewn ffordd ddyfeisgar a syml.

Plant

"Wrth chwilio am eiriau fel 'piano' neu 'drama' sydd yr un peth yn Gymraeg, Saesneg ac ieithoedd eraill, bydd y Chwilotydd yn dod o hyd i'r safleoedd Cymraeg sy'n cynnwys y gair, yn hytrach na rhestru'r holl safleoedd ym mhob iaith.

"Mae'r un peth yn wir wrth chwilio am enwau priod, fel BBC neu Mabinogi; mae'r Chwilotydd yn gwahaniaethu rhwng y defnydd Cymraeg a'r gweddill.

"Bydd hyn yn golygu, er enghraifft, ei bod hi'n llawer haws i blant ysgol ddod o hyd i ddefnyddiau Cymraeg wrth chwilio am wybodaeth."

Yn aml iawn mae chwilio ar y we yn Gymraeg wedi bod yn broblem

Elin Haf Gruffydd Jones Cymdeithas yr Iaith

Mae'r datblygiad cyffrous hwn yn gyfraniad ymarferol gan Gymdeithas yr Iaith i dechnoleg newydd yn Gymraeg, meddai.

Mae'r Gymdeithas yn galw ar y Cynulliad Cenedlaethol i sefydlu tasglu arbennig i sicrhau na fydd y Gymraeg yn cael ei gadael ar l wrth i dechnoleg gamu ymlaen.

"Mae gyda ni gyfres o ralau drwy Gymru ym mis Mai sydd yn tynnu sylw at y diffyg yma," meddai Sin Howys, cydlynydd yr ymgyrch dros Ddeddf Iaith i'r Ganrif Newydd.

"Fel rhan o'r ymgyrch i gael Deddf Iaith newydd fydd yn cynnwys y sector breifat, rydym yn targedu maes technoleg a chyfathrebu, ac yn gofyn 'Ble mae'r Gymraeg'?

"Yr eironi ydi fod technoleg yn ei gwneud hi'n haws i ddarparu gwasanaethau mewn sawl iaith, felly ble maen nhw?" meddai.

Croeso

Wrth lansio'r Chwilotydd yn Ysgol Gynradd y Parc, ger y Bala, pwysleisiodd y prifathro pa mor bwysig oedd cael adnoddau technoleg yn Gymraeg ar gyfer plant.

"Rwy'n croesawu'r datblygiad yma gan Gymdeithas yr Iaith," meddai Llew ap Gwent, Prifathro Ysgol y Parc, "ond cam cyntaf yw hwn."

"Does dim digon o safleoedd sydd wedi eu bwriadu ar gyfer plant, ac felly dydy plant ddim yn gallu manteisio'n llawn ar y cyfrwng newydd.

"Er enghraifft, wrth chwilio'n ddiweddar am ddeunydd ar Owain Glyndwr, roedd llawer o wybodaeth ar gael ond roedd y cynnwys yn rhy academaidd a chymhleth i fod o ddefnydd ac o ddiddordeb i blant ysgol gynradd.

"Er bod hyn yn broblem yn Saesneg hefyd, mae'n waeth yn Gymraeg.

"Rydan ni'n galw ar y Cynulliad a Bwrdd yr Iaith Gymraeg i ddarparu'r cyllid a'r arbenigedd i ddatblygu safleoedd plentyn-gyfeillgar yn Gymraeg, " meddai Llew ap Gwent.

Gellir chwilio'r We yn Gymraeg drwy droi at safle Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: www.cymdeithas.com/chwilotydd.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.