Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Adroddiad Ellis Roberts
"Cafwyd peth manylu ar yr adroddiad"
 real 28k

Arglwydd Roberts o Gonwy, cyn-Weinidog Gwladol
"Rhaid i unrhyw newid sicrhau gofal plant yn y dyfodol..."
 real 28k

Ellis Roberts, Gohebydd Seneddol
"Dim ond chwe Aelod Seneddol o Gymru oedd yn y Siambr..."
 real 28k

Dydd Gwener, 17 Mawrth, 2000, 18:25 GMT
Aelod seneddol yn beirniadu Adroddiad Waterhouse
graffeg
Mae'r Senedd yn trafod yr adroddiad

Mae aelod seneddol wedi beirniadu Adroddiad Waterhouse.

Dywedodd Martyn Jones, AS De Clwyd, mewn dadl yn y Senedd ddydd Gwener fod yr adroddiad yn ddiffygiol oherwydd nid oedd yn enwi gwleidyddion, barnwyr, heddlu na dynion busnes amlwg a gafodd eu cyhuddo yn ystod yr ymchwiliad.

Fis diwethaf cyhoeddodd Syr Ronald Waterhouse ei adroddiad hir-ddisgwyliedig i'r honiadau o gamdrin mewn cartrefi plant yng Nghlwyd a Gwynedd.

Dywedodd Mr Jones fod ganddo restr o 45 o bobol oedd yn cael eu hamau o gamdrin.

Ar un adeg roedd disgwyl y byddai e'n enwi'r bobol yn ystod y drafodaeth yn y Senedd ddydd Gwener.

Syr Ronald Waterhouse
Roedd Adroddiad Syr Ronald Waterhouse yn hir-ddisgwyliedig
Ond mae e eisiau trafod y mater gyda'r heddlu cyn enwi neb.

Dyw e ddim yn teimlo fod yr adroddiad wedi ymchwilio yn llawn i'r honiadau yn erbyn rhai sy'n cael eu henwi.

Y Gweinidog Iechyd, John Hutton, oedd yn agor y ddadl ddydd Gwener.

Ammlinellodd fesurau'r llywodraeth ar ôl Adroddiad Waterhouse, gan gynnwys sefydlu Comisiynydd Plant.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.