Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Adroddiad Dylan Jones BBC Cymru
"Mae'r meddygon wedi gweithredu'n gyfreithlon"
 real 28k

Alun Thomas yn holi Dr John Hughes
"Os ydy o yn ei iawn bwyll, mae ganddo'r hawl i'w ddewis ei hun"
 real 28k

Dydd Gwener, 10 Mawrth, 2000, 20:49 GMT
Gwrthod hawl i Brady farw
Ian Brady
Mae Ian Brady ar streic newyn ers mis Medi

Mae barnwr Uchel Lys wedi cyhoeddi ei bod yn iawn i orfodi'r llofrudd Ian Brady i gael bwyd.

Bu swyddogion Ysbyty Ashworth ar Lannau Mersi yn bwydo Brady, 62, a fu ar streic newyn ers 30 Medi.

Roedd Brady wedi gobeithio cael marw.

Ond yn ôl Mr Ustus Maurice Kay, mi roedd penderfyniad y meddygon i'w fwydo "yn deg, yn gyfreithlon ac yn rhesymol".

Yr wythnos diwethaf, bu cyfreithwyr Brady yn dadlau nad oedd gan yr ysbyty hawl i'w orfodi i gael bwyd.

Dechreuodd ar streic newyn y llynedd mewn protest yn erbyn y driniaeth roedd yn ei dderbyn yn Ysbyty Diogel Ashworth.

Cafodd Brady ei symud i ward arbennig yn yr ysbyty diogel ar ôl i gyllell gael ei darganfod wedi ei thapio i'w sinc.

Yn ôl yr ysbyty does dim grym yn cael ei ddefnyddio wrth ei fwydo ond maen nhw'n gwneud eu gorau, fel y dylai ysbyty, i gadw cleifion yn fyw.

Llofrudd plant

Doedd Brady ddim wedi bod mewn llys tan iddo fynychu'r achos yma ers iddo gael ei gyhuddo o lofruddio tri o blant yn 1966.

Lesley Ann Downey
Roedd Lesley Ann Downey yn un a gafodd ei lladd gan Brady
Mae disgwyl i Brady fod yn y llys ar gyfer y dyfarniad.

Cafodd ei gyhuddo gyda'i gariad, Myra Hindley, o lofruddio Lesley Ann Downey 10 oed a Edward Evans, 17.

Cafodd Brady hefyd ei gyhuddo o lofruddio John Kilbride oedd yn 12 oed.

Yn 1987, cyfaddefodd hefyd iddo lofruddio Pauline Reade, 16, a Keith Bennett, 12.

Cafodd ddedfryd am oes gyda'r argymhelliad na fyddai byth yn cael ei ryddhau o garchar.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.