Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd 
Clecs Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Adroddiad Rhys Owen BBC Cymru
"Mae ei garcharwyr yn ei fwydo drwy diwb plastig"
 real 28k

Dydd Llun, 28 Chwefror, 2000, 18:23 GMT
Llofrudd y Moors am gael yr hawl i farw
Ian Brady
Mae Brady wedi bod yn Ashworth ers 1985

Mae Ian Brady, llofrudd y Moors, wedi bod yn y llys er mwyn ceisio cael yr hawl i farw.

Yn Ysbyty Ashworth, Glannau Mersi, mae Brady, 62, ar hyn o bryd.

Bu ar streic newyn er 30 Medi am nad oedd o eisiau cael ei symud i ward arall.

Mae'n honni bod yr ysbyty wedi defnyddio mwy o rym nag oedd ei angen tra'n ei symud o un ward i'r llall.

Ar 29 Hydref mi ddechreuodd yr ysbyty ei fwydo yn erbyn ei ewyllys.

heddlu
Roedd nifer o heddlu'n gwarchod Brady ar ei ffordd i'r llys
Mae'n dal i gael ei fwydo drwy diwb drwy ei drwyn sy'n mynd i lawr ei wddw ac i'w stumog.

Yn l yr ysbyty, ei ad-fwydo fo mae nhw nid ei fwydo'n orfodol, ac nid ydyn nhw'n ei ddal i lawr wrth wneud hynny.

Mi roedd dymuniad Brady yn un syml yn l ei gyfreithiwr Robin Makin y tu allan i'r llys yn Lerpwl, ond roedd yna nifer o faterion cyfreithiol cymhleth yngln 'r mater.

Mi fydd ei gyfreithwyr yn ceisio perswadio barnwr yn yr Uchel Lys nad oes gan yr ysybyty hawl i fwydo Brady yn erbyn ei ewyllys.

Leslie Ann Downey
Lladdwyd Leslie Ann Downey gan Brady
Hwn oedd y tro cyntaf i Brady ymddangos mewn llys er Mai 1966 pan gafodd o a'i gariad Myra Hidley eu dedfrydu am ladd Lesley Ann Downey, 10, ac Edward Evans, 17.

Mi gafodd Brady hefyd ei ddedfrydu am ladd John Kilbride, 12.

Yn 1987 bu i Brady gyfaddef o'r diwedd ei fod hefyd wedi lladd Pauline Reade, 16, a Keith Bennett, 12.

Yr wythnos ddiwethaf, bu achos Myra Hindley yn Nh'r Arglwyddi.

Roedd hi'n herio penderfyniad yr Ysgrifennydd Cartref i'w chadw yn y carchar am weddill ei hoes.

Mae Brady, sydd yn Ashworth er 1985, yn gwybod na chaiff o byth ei ryddhau a rwan mae o am gael marw.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.