Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru 
Clecs Cymru 
BBC Cymru (teledu) 
BBC Radio Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Dylan Jones, Newyddion
"Mae dryswch ynglyn a'r rhestr enwau o 28 o bobol"
 real 28k

Mair Ellis, Cyn-Gadeirydd Gwasanaethau Cymdeithasol
"Peanuts o arian oedd y gwasanethau cymdeithasol yn ei gael"
 real 28k

Helen Mary Jones AC
"'Drop in the ocean' yw arian ychwanegol y llywodraeth"
 real 28k

Gareth Jones AC, cyn-aelod Tim Arolygu Cartrefle
"Roedd hi'n amlwg pa mor erchyll oedd y sefyllfa"
 real 28k

Adroddiad Bethan Williams
"Fe ddywedodd yr adran iechyd nad ydyn nhw'n gwybod lle mae dau o'r rhai sy'n cael eu henwi"
 real 28k

Adroddiad Alun Rhys
"Doedd yr awdurdodau lleol ddim wedi gwario digon ar wasanaethau gofal i blant"
 real 28k

Sion Tecwyn yn holi Gerwyn Lloyd o Heddlu'r Gogledd
"Roedd yna ddisgwyliadau mawr am y cyhoeddiad"
 real 28k

Adroddiad Llyr Edwards
"Ddim yn mynd ddigon pell"
 real 28k

Simon Thomas AS Ceredigion
"Does dim tystiolaeth fod gwaith Gethin Evans yng Ngheredigion yn ddifygiol"
 real 28k


Dim erlyn, meddai'r heddlu, ar l adroddiad camdrin

Adroddiad Waterhouse Galwodd yr adroddiad am ad-drefnu'r system gofal yn drylwyr


Mae'r heddlu'n dweud na fyddan nhw'n erlyn neb ar l Adroddiad Waterhouse.

Croesawodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru, John Owen, gasgliadau'r adroddiad ond dywedodd na fyddai'r heddlu'n ymchwilio rhagor ar sail tystiolaeth yr adroddiad.Roedd hyn yn gyfres ofnadwy o ddychryn a thrychineb yn effeithio ar blant mwya' bregus cymdeithas
Tony Blair
Mewn cynhadledd newyddion, dywedodd Mr Owen fod yr heddlu wedi dod o hyd i'r rhan fwya' o achosion camdrin yn ystod eu hymchwiliadau cynnar.

Ar hyn o bryd mae'r llywodraeth yn chwilio am 28 o gyn-weithwyr gofal a gafodd eu henwi yn yr adroddiad.

Maen nhw'n gofyn i awdurdodau lleol ac awdurdodau iechyd edrych ar gofnodion gwaith.


Peter Howarth Peter Howarth: Bu farw yn y carchar
Erbyn dydd Iau rhaid iddyn nhw roi gwybod i'r Adran Iechyd a'r Cynulliad os ydyn nhw'n cyflogi'r rhai a gafodd eu henwi.

Mae'r rhai sy'n cael eu henwi'n anaddas i weithio gyda phlant.

Mae'r 28 ar restr o 200 sy'n cael eu beirniadu yn yr adroddiad ac yn cynnwys rhai a gafodd eu cyhuddo o gamdrin heb brawf.

Ond dywed Heddlu'r Gogledd eu bod yn gwybod ble mae dau bidoffil ar y rhestr a gafodd eu dyfarnu'n euog, John Allen a Steven Norris yn wahanol i'r hyn mae'r adran iechyd yn ei ddweud.

Waterhouse - y prif argymhellion
Comisiynydd Plant i Gymru
Awdurdodau Lleol i apwyntio Swyddog Cwynion i Blant
Awdurdodau Lleol i weithredu trefn canu-cloch-ar-rywun
Gweithwyr cymdeithasol i ymweld phlant yn eu gofal bob dau fis
Adolygu rheolau gofal preswyl preifat ar frys
Adolygu anghenion a chostau gwasanaethau plant ym Mhrydain
Dywedodd y Prif Weinidog Tony Blair wrth Dy'r Cyffredin: "Roedd hyn yn gyfres ofnadwy o ddychryn a thrychineb yn effeithio ar blant mwya' bregus cymdeithas."

Mae e wedi addo cyflwyno safonau mwy trylwyr mewn cartrefi preswyl.

Cyhoeddodd Jane Hutt, Ysgrifennydd Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol y Cynulliad, y byddai 2m yn ychwanegol yn cael eu gwario ar blant mewn gofal yng Nghymru.

Dywedodd fod yr adroddiad wedi rhoi ysgytwad iddi oherwydd "y manylion byw oedd yn dangos sut yr oedd y system wedi gollwng plant i lawr yn y gorffennol."


Stephen Norris Stephen Norris: Carchar am 10 mlynedd
Dylid ymdrechu i wrando ar gwynion plant a gweithredu, meddai.

Cafodd Gethin Evans, oedd yn gyfrifol am ofal plant yng Ngwynedd, ei feirniadu yn yr adroddiad am beidio diogelu plant.

Mae cyflogwr presennol Mr Evans, Cyngor Sir Ceredigion, wedi cadarnhau eu bod yn adolygu'r sefyllfa.

Mr Evans yw'r cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol.


Gweler hefyd:
Chwilio am y rhai fu'n camdrin
Adroddiad camdrin 'yn feirniadol iawn'

Cysylltiadau Rhyngrwyd:

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.
Mae cysylltiadau i straeon Newyddion eraill o Gymru ar waelod y dudalen hon.


Links to more Newyddion stories