Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru 
Clecs Cymru 
BBC Cymru (teledu) 
BBC Radio Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Adroddiad Dylan Jones
"Neb ar gael i wrando"
 real 28k


Cynnig llais i blant mewn gofal

Bryn Estyn Bryn Estyn lle sydd yn rhan o'r ymchwiliad Waterhouse


Mae'r llywodraeth yn cael eu hannog i baratoi llais annibynnol ar gyfer plant mewn gofal.

Fe ddaw'r galwadau ar drothwy cyhoeddi adroddiad Waterhouse ar gamdrin plant yng Ngogledd Cymru.

Mynnodd mudiadau, gan gynnwys yr NSPCC a Child Line, y byddai wedi bod yn bosib atal llawer o'r camdrin os oedd rhywun ar gael i wrando ar gwyn y dioddefwyr.

plentyn Does gan blant neb i droi atyn nhw
Bu Syr Ronald Waterhouse yn gwrando am 18 mis ar dros gant o dystiolaethau er mwyn paratoi'r adroddiad.

Prif gwyn y rhai sydd wedi cael eu camdrin ydy nad oedd neb ar gael i wrando arnyn nhw.

Yn aml iawn y rhai sydd wedi troseddu ydy'r rhai sydd ar gael i'r dioddefwyr.

Clywodd y tribiwnlys dros 700 o honiadau yn erbyn 170 o bobol mewn 40 o gartrefi dros 20 mlynedd.

Cartrefi plant yng ngogledd Cymru oedd y canolbwynt ac mae'n debyg y bydd yr adroddiad fydd yn cael ei gyflwyno yr wythnos nesaf yn argymell cyflwyno comisiynydd plant.


Gweler hefyd:
Sn am gefndir ymchwiliad camdrin plant

Cysylltiadau Rhyngrwyd:

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.
Mae cysylltiadau i straeon Newyddion eraill o Gymru ar waelod y dudalen hon.


Links to more Newyddion stories