Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru 
Clecs Cymru 
BBC Cymru (teledu) 
BBC Radio Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese

Pwy 'di Pwy: Alan Llwyd

Alan Llwyd Alan Llwyd Bardd, golygydd a beirniad llenyddol


Ganwyd yn Nolgellau yn 1948.

Mae bellach yn byw yn Nhreforys, Abertawe gyda'i deulu.

Addysg
Prifysgol Cymru Bangor

Gyrfa
Llyfrwerthwr, Golygydd i Wasg Christopher Davies (1976-9), golygydd i Gyd-Bwyllgor Addysg Cymru (1979-81) ac ers 1983 yn gweithio i Gyhoeddiadau Barddas.

Enillodd Gadair yr Eisteddfod Gyd-golegol yn 1968,69, 70 a 71, Cadair Eisteddfod Pontrhydfendigaid 1968 a 1971 a Choron Eisteddfod Pontrhydfendigaid yn 1971.

Enillodd Gadair a Choron Eisteddfod Genedlaethol 1973 a 1976.

Dysgodd gynganeddu'n ifanc iawn.


Cyhoeddiadau Alan Llwyd
Y March Hud (1971)
Gwyfyn y Gaeaf (1975)
Edrych trwy Wydrau Lledrith (1975)
Rhwng Pen Llyn a Phenllyn (1976)
Cerddi'r Cyfannu a Cherddi Eraill (1980)
Barddoniaeth O.M. Lloyd (gol.)(1981)
Yn Nydd yr Anghenfil (1982)
Marwnad o Dirdeunaw (1983)
Einioes ar ei Hanner (1984)
Oblegid Fy Mhlant (1986)
Yn y Dirfawr Wag (1988)
Gwaedd y Bechgyn (1989)
Cerddi Alan Llwyd, 1968-1990 (1990)
Gwae fi fy Myw (1991)
Y Bardd a Gollwyd: Cofiant David Ellis (1992)
Glaw ar Rosyn Awst (1994)
Cerddi'r Bugail - Hedd Wyn (gol.)(1994)
Gwaedd y Lleiddiad (1995)
Sonedau i Janice a cherddi eraill (1996)
Y Grefft o Greu - ysgrifau(1997)
Gronwy Ddiafael, Gronwy Ddu: cofiant Goronwy Owen 1723-1769 (1997)
Cerddi R. Williams Parry: Y Casgliad Cyflawn (1998)
Cyhoeddodd ei gyfrol gyntaf ym 1972, 'Y March Hud', dan ei enw bedydd Alan Lloyd Roberts ond yn dilyn hyn fe ddaeth 11 o gyfrolau o farddoniaeth dan ei enw, Alan Llwyd.

Mae'n wir dweud mai fod ydy bardd mwyaf cynhyrchiol ei genhedlaeth a'r mwyaf meistrolgar o ran y grefft.

Roedd yn enwog am ysgrifennu cerddi yn enw Meilir Emrys Owen, ei alter ego, lle'r oedd yn cael cyfle i roi ei ragfarnau a'i ddigalondid.

Mae wedi bod yn gyfrifol am nifer o gyhoeddiadau, Cyfres Beirdd Bro, Cyfres y Meistri yn ogystal â chydolygu nifer o flodeugerddi barddoniaeth.

Bu'n olygydd Barn am 18 mis cyn mynd i olygu Barddas ym 1976.

I ddechrau efo Gerallt Lloyd Owen ac wedyn ar ei ben ei hun o 1983 ymlaen.

Mae wedi gweithio ar flodeugerddi yn gysylltiedig a'r ddau ryfel byd.

Yn ogystal lluniodd gofiannu i Hedd Wyn a David Ellis, yr olaf ar y cyd gydag Elwyn Edwards.

Bu hyn yn ysgogiad i'w waith ar y sgript i'r ffilm llwyddiannus Hedd Wyn (1992) gan Pendefig a gafodd ei henwebu ar gyfer Oscar.

Enillodd nifer o wobrau mewn gwyliau gan gynnwys Gwobr Ysbryd yr Wyl, Ffilmiau Celtaidd 1993, Drama Unigol Orau 1992 gan Gymdeithas Deledu Frenhinol, chwe gwobr BAFTA Cymru ac fe gafodd Alan Llwyd wobr yr Awdur Gorau ym 1993.

Ymhlith ei gyfrolau y mae yn gyfrifol am eu golygu y mae:
Cyfres Beirdd Bro
Cyfres y Meistri
Cyfres Eisteddfota
Blodeugerddi'r Mesurau
Blodeugerddi'r Canrifoedd
Cerddi Prifeirdd 1
Y Flodeugerdd Englynion (1978)
Y Flodeugerdd Sonedau (1980)
50 o Gywyddau Dafydd ap Gwilym (1980)
Llywelyn y Beirdd (1984)
Y Flodeugerdd o Epigramau Cynganeddol (1985)
Blodeugerdd o Farddoniaeth Gymraeg yr Ugeinfed Ganrif (1987)
Y flodeugerdd o Ddyfyniadau Cymraeg(1988)
Nadolig y Beirdd (1988)
Yn Nheyrnas Diniweidrwydd (1992)


Cysylltiadau Rhyngrwyd:

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.
Mae cysylltiadau i straeon Newyddion eraill o Gymru ar waelod y dudalen hon.


Links to more Newyddion stories