Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru 
Clecs Cymru 
BBC Cymru (teledu) 
BBC Radio Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Steve Thomas
"Mae cyn uwch-dditectif yn gweld gobaith o ddod o hyd i'r llofrudd"
 real 28k


'Trywydd newydd yn achos Lynette White'

Heddwas Daethpwyd o hyd i gorff Lynette White mewn ystafell uwchben siop fetio


Mae uwch-dditectif sy'n adolygu achos putain a gafodd ei llofruddio yn 1988 yn optimistaidd y bydd yr heddlu'n dilyn trywydd newydd.

Ar gais Heddlu De Cymru, mae'r cyn Dditectif Uwch Arolygydd Bill Hacking o Heddlu Swydd Gaerhirfryn ers Mehefin wedi bod yn adolygu ymchwiliad gwreiddiol yr heddlu i lofruddiaeth Lynette White yn Nhrebiwt yng Nghaerdydd.


Rwy'n credu y bydd ein hargymhellion yn arwain at fwy o weithredu.
Cyn Dditectif Uwch Arolygydd Bill Hacking
Camwedd mawr

Ar ol llofruddiaeth Lynette White, a oedd yn un ar hugain oed, cafodd tri dyn eu carcharu am oes ond yn ddiweddarach, fe gafon Tri Caerdydd eu rhyddfarnu yn y Llys Apel ar ol i'w cyfreithwyr ddadlau fod camwedd mawr wedi digwydd.

Ni chafodd neb arall eu dyfarnu'n euog.

Ym Mehefin 1999, dywedodd ditectifs y gallai ffyrdd newydd o ddefnyddio profion DNA eu helpu i ddod o hyd i laddwr Lynette White.

Dywedodd Mr Hacking: "Mae hwn yn achos anodd a chymhleth iawn ond rwy'n credu y bydd ein hargymhellion yn arwain at fwy o weithredu.'Llwyddiant'

"Rwy'n hyderus y gallwn ni ddod o hyd i drywydd newydd a bod gobaith o gynnydd a all o bosib' arwain at lwyddiant."

Dywedodd Mr Hacking ei fod yn gobeithio cyflwyno adroddiad i Heddlu De Cymru'n fuan.

Mae'r awdur Satish Sekar, a gyhoeddodd lyfr am y llofruddiaeth y llynedd, yn mynnu fod angen adolygu'r achos.

Dywedodd y dylai'r heddlu ailholi pump o bobol a gafodd eu hamau yn ystod yr ymchwiliad gwreiddiol.

Gweler hefyd:
Public inquiry call into police force
Peer backs call for legal review

Cysylltiadau Rhyngrwyd:

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.
Mae cysylltiadau i straeon Newyddion eraill o Gymru ar waelod y dudalen hon.


Links to more Newyddion stories