Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBC Homepagefersiwn graffeg isel | adborth | cymorth
BBC Newyddion
 Dyma safle: Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru 
Clecs Cymru 
BBC Cymru (teledu) 
BBC Radio Cymru 
newyddion mewn ieithoedd eraill
BBC News Online
Arabic
Spanish
Russian
Chinese


Adroddiad Alun Rhys
"Cyhoeddodd yr elusen gynllun newydd i gael gwared a cham-drin plant am byth"
 real 28k


Plant yn dal i gael eu cam-drin

llun plant Mae'r NSPCC wedi cyhoeddi ymgyrch newydd


Mae'r Gymdeithas er Atal Creulondeb i Blant wedi deud bod plant yng ngofal cynghorau yn dal i gael eu cam-drin, er gwaetha ymdrechion i'w diogelu nhw.

Mae NSPCC Cymru wedi cyhoeddi ymgyrch newydd dan y faner "Dim Mwy".

Y nod ydy atal cam-drin plant unwaith ac am byth.

Mae'r elusen wedi cyhoeddi nifer o argymhellion ynglyn sut y byddai modd cyrraedd y nod hwnnw.


llun plentyn Mae cam-drin plant yn dal i barhau
Mae'r adran o'r elusen yng Nghaerdydd wedi gwneud 10 ymchwiliad yn y flwyddyn diwethaf, gyda hanner hynn yn ymwneud a digwyddiadau diweddar.

Mae oddeutu 2,000 o blant yn byw mewn gofal yng Nghymru.

Yn l yr NSPCC mae nhw wedi gwneud llawer i geisio diogelu plant oddi wrth rhai sydd yn eu cam-drin ond mae yna le eto i wella a lle i ymchwiliad annibynnol pan mae cwynion yn cael eu gwneud.

Mae adroddiad Waterhouse, ar gam-drin plant yng ngogledd Cymru i gael ei gyhoeddi yn mis Chwefror.

Yn y ddogfen mae'n debygol y bydd yna argymhellion fod cam-drin yn parhau er fod yna reolau newydd.

Hydref diwethaf cyhoeddodd Jane Hutt, ysgrifennydd Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol y gall comisiynydd i Gymru gael ei apwyntio o fewn misoedd.


Cysylltiadau Rhyngrwyd:

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.
Mae cysylltiadau i straeon Newyddion eraill o Gymru ar waelod y dudalen hon.


Links to more Newyddion stories