Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Dafydd Gwynn BBC Cymru
"Prawf o'r peryglon a'r anawsterau"
 real 28k

Adroddiad Iolo ap Dafydd BBC Cymru
"Mae'r camgymeriad yn un anodd i'w egluro"
 real 56k

Dydd Sul, 23 Mawrth, 2003, 14:46 GMT
Taflegryn America'n taro Tornado
Taflegryn Patriot
Credir i daflegryn Americanaidd daro'r awyren
Mae'r awdurdodau wedi cadarnhau mai taflegryn Patriot saethodd Tornado Brydeinig ger y ffin Kuwait.

"Mi allwn gadarnhau bod uned taflegrau Patriot ger y ffin Kuwait wedi tanio at Tornado GR4 o RAF Marham oedd yn dychwelyd wedi ymosodiadau. Mae'r criw ar goll," meddai llefarydd ar ran pencadlys y fyddin yn Qatar.

Ychwanegodd bod ymchwiliad ar y gweill.

Dyma'r achos cyntaf o "danio cyfeillgar" ers i'r ymladd ddechrau.

Dywedodd Brian Burridge, Is-Gapten Awyr gyda Lluoedd Prydain yn Y Gwlff: "Mae'n edrych yn debyg bod un o'n hawyrennau oedd yn dychwelyd ar l bod ar orchwyl wedi cael ei tharo gan daflegryn Patriot America mewn camgymeriad."

Daw'r digwyddiad yma ar l i ddwy ddamwain hofrennydd ddigwydd ddwy noson ar l eu gilydd yn Y Gwlff.

Prydeinwyr wedi eu lladd

Cafodd cyfanswm o 19 o filwyr y cynghreiriad eu lladd, gan gynnwys 14 o Brydain.

Yn dilyn diflaniad y Tornado ddydd Sul fe ddywedodd llefarydd ar ran Byddin Prydain yn Qatar, Y Capten Al Lockwood, bod hyn yn "drasiedi ac mi rydan ni'n cymryd camau sydyn i ymchwilio i'r hyn a ddigwyddodd ac i sicrhau na fydd hyn yn digwydd eto."

Llinell ffn y Weinyddiaeth Amddiffyn
Y Llynges a'r Marines - 08457 414544
Y Fyddin - 01980 615500
RAF - 01452 712612 estyniad 7080 neu 7045
Mewn datganiad dywedodd Downing Street bod y prif weinidog wedi cael ei hybysu am yr hyn a ddigwyddodd a bod o'n sylweddoli ei bod hi'n amser anodd "i bawb sy'n rhan o hyn, eu teuluoedd a'u cydweithwyr."

Dywedodd yr Is-Gapten Burridge wrth y BBC bod "hwn yn ddigwyddiad trist ond mae'n rhaid i ni ei roi y tu cefn i ni yn fuan o fewn termau milwrol a chario ymlaen gyda'r hyn sydd rhaid eu gwneud yma."

Aeth yn ei flaen i ddweud bod y lluoedd yn "cyd-weithio yn agos iawn" a bod 'na "ymddiriedaeth" rhyngddyn nhw.

Mae colli criw gwerthfawr yn ergyd yn ogystal cholli awyren hefyd.

Yn oriau mn bore Sadwrn fe wnaeth dau hofrennydd Sea King daro'u gilydd uwchben moroedd rhyngwladol yn Y Gwlff gan ladd y saith aelod, chwech o Brydain ac un Americanwr.

Criw newyddion

Ddydd Gwener fe wnaeth hofrennydd Chinook Americanaidd syrthio i'r ddaear uwchben diffeithwch yn Kuwait gan ladd y criw o wyth o Brydain a phedwar o America.

Er nad ydy'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cadarnhau credir bod un o'r criw, Llewelyn Evans, 24, yn dod o Landudno.

Dydy hi ddim wedi dechrau'n ffafriol iawn i Brydain yn y rhyfel yma gyda o leia 14 o filwyr wedi marw mewn damweiniau awyr.