Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Iau, 20 Mawrth, 2003, 06:03 GMT
Randerson: 'Rhaid dathlu Senedd Glyndwr'
Owain Glyndwr
'Owain Glyndwr yw un o'r cymeriadau pwysicaf yn hanes ein gwlad'
Yn ystod blwyddyn dathlu 600 mlwyddiant ers sefydlu Senedd gyntaf Cymru gan Owain Glyndwr mae 'na alwadau ar i bobol ddathlu'r achlysur.

Ddydd Iau dywedodd Gweinidog Diwylliant y Cynulliad Cenedlaethol, Jenny Randerson bod hi'n "rheidrwydd arnom i ddathlu" a hynny mewn dull sy'n deilwng o " bwysigrwydd Owain Glyndwr i bobol Cymru".

Dywedodd bod Owain Glyndwr yn un o'r cymeriadau pwysicaf yn hanes Cymru.

"Mae ei orchestion a'i freuddwydion yn parhau'n ganolog i dreftadaeth a diwylliant Cymru," ychwanegodd.

Arddangosfa

Fe wnaeth dros 68,000 o ymwelwyr ymweld a'r arddangosfa gafwyd yn ddiweddar ar Owain Glyndwr yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth.

Roedd yn amlwg bod yr arddangosfa oedd yno am chwe mis yn enghraifft bod gan bobol Cymru ddiddordeb ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd Owain Glyndwr o fewn hanes Cymru.

Jenny Randerson AC
'Mae ei orchestion a'i freuddwydion yn parhau'n ganolog i dreftadaeth a diwylliant Cymru'
Bwriad y neges gan Ms Randerson ydy y dylid dechrau meddwl am y modd y dylid dathlu'r 600 mlynedd.

"Rwy'n swr y bydd y Llyfrgell Genedlaethol yn barod i'n helpu i ddathlu'r achlysur trwy roi benthyg i'r Ganolfan ym Machynlleth yr arddangosfa oedd mor llwyddiannus yn Aberystwyth.

"Gellid ei hychwanegu at arddangosfa sy'n olrhain y berthynas rhwng treftadaeth seneddol Owain Glyndwr yn y 15fed ganrif a'r Cynulliad sydd gennym heddiw, gan ddefnyddio cysylltiadau technolegol 'r Cynulliad ei hun.

"Mae'r cynigion i adnewyddu Canolfan Glyndwr yn ddiddorol ac yn uchelgeisiol, ond pethau i'r dyfodol ydyn nhw os ydyn ni am gael cynllun o safon.

"Gallai'r cynlluniau gynnwys atgyweirio ac adnewyddu'r Senedd-dy ac agor amgueddfa a chanolfan ymwelwyr sy'n deilwng o gymynrodd Glyndwr ac sydd hefyd yn ateb gofynion y byd modern.

Cydweithio

"I ddathlu'r achlysur mewn ffordd briodol, rhaid wrth gydweithio ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol.

"Hyd yma, mae'r ganolfan wedi dibynnu ar ewyllys da gwirfoddolwyr a chefnogaeth y cyngor lleol.

"Mae'n bryd yn awr inni ddod at ein gilydd gyda chyrff eraill sydd am chwarae eu rhan, nid yn unig i ddathlu hanes y gorffennol ond hefyd i edrych ymlaen tua'r dyfodol.

"Rwy'n disgwyl ymlaen yn fawr at glywed cynigion y Ganolfan.

"Rhaid trysori'r ffaith ein bod ni fel cenedl yma o hyd, ein bod wedi goroesi'r cyfnod hwn o 600 mlynedd yn ein hanes, a mawrygu'r cysylltiadau rhwng ein diwylliant a'n hanes dros y canrifoedd," ychwanegodd.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.