Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Dylan Jones yn holi'r cyfranwyr ar Taro'r Post
"Dig, digalon a siomedig"
 real 28k

Alwen Williams, Newyddion
"...gan obeithio y bydd heddwch ar Faes y Faenol..."
 real 56k

Dydd Gwener, 14 Mawrth, 2003, 13:29 GMT
Eisteddfod: Cyhoeddi canlyniad
Dawns y Blodau
Eistedfod: 'Wedi dysgu gwersi o'r gorffennol'
Ar raglen Taro'r Post BBC Radio Cymru cyhoeddodd Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Elfed Roberts, leoliad safle yr Eisteddfod yn 2005.

Fe fydd yr Eisteddfod, sy'n cynrychioli ardal Arfon Dwyfor, yn cael ei chynnal yn Y Faenol, Bangor.

"Y Faenol oedd y safle gorau a'r safle oedd yn cynnig ymateb i ofynion yr Eisteddfod," meddai Mr Roberts.

"Roedd 'na sawl ffactor oedd angen eu hystyried, gan gynnwys maint y tir oedd ar gael, costau, iechyd a diogelwch ac ati.

Lleoliad o dan ystyriaeth
Y Faenol, Bangor
Glynllifon, Caernarfon
Glan-Dwyfach, Eifionydd
"Rydym wedi dysgu gwersi o'r gorffennol ac mae anghenion ein cwsmeriaid yn bwsig iawn.

"Fe wnaethon ni edrych ar 15 safle, tri yn arbennig, ond dim ond un oedd yn cyrraedd y safon," meddai.

Roedd rhai o drigolion Dwyfor yn anfodlon.

Dywedodd Maer Pwllheli, Glyn Roberts, fod Y Faenol wedi ei dewis ar draul lleoliadau dilys yn Nwyfor.

"Rwy'n ddig, yn ddigalon ac yn siomedig," meddai.

"Er gwaetha eu protestiadau nhw, ddaw'r Eisteddfod fyth i le gwledig, Cymreig fel Eifionydd."

Roedd tri lleoliad o dan ystyriaeth, Y Faenol ger Bangor; Glynllifon ger Caernarfon a Glan-Dwyfach ger Bryncir yn Eifionydd.

Roedd y posibilrwydd bod yr wyl i'w chynnal ar stad Y Faenol ger Bangor wedi gwylltio rhai o bobol Llưn ac Eifionydd a oedd wedi gwahodd yr eisteddfod yn wreiddiol.

Yn erbyn

Roedd swyddogion yr Eisteddfod wedi cyhoeddi mae safle'r Faenol oedd y gorau ar gyfer y Brifwyl o'r dechrau.

Ond roedd amryw o bobol Pen Llưn yn erbyn ac yn dweud fod Bangor yn rhy bell ac y dylai'r 'Steddfod gael ei chynnal yn Eifionydd.

Roedd nifer o gynghorau bro a thre yn dweud na fydden nhw'n cyfrannu'n ariannol tuag at yr Wyl pe bai hi'n cael ei chynnal yn Y Faenol.

Trafododd yr Eisteddfod 15 safle a thri'n fanwl iawn.

Dywedodd Cadeirydd Pwyllgor Llywio'r Eisteddfod, Richard Morris Jones, mai enw posib i'r Eisteddfod fyddai Eisteddfod Gogledd Gwynedd.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.