Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Llun, 3 Mawrth, 2003, 08:12 GMT
Pymtheg mlynedd ers lladd Lynette White
Cafodd Lynette White ei lladd yn y fflat yn 1988
Bu farw Lynette White yn ei fflat uwchben y siop yma yng Nghaerdydd
Noson Sant Folant 15 mlynedd yn l y cafodd corff Lynette White ei ddarganfod yn ei fflat uwchben siop fetio yn Nhrebiwt, Caerdydd.

Roedd hi wedi ei thrywanu 50 o weithiau.

Roedd ymchwiliad i lofruddiaeth Ms White yn un o'r rhai mwya dadleuol yn hanes Heddlu De Cymru.

Ar y dechrau, rhyddhaodd yr heddlu luniau cyfrifiadurol o ddau ddyn gwyn oedd yn cael eu hamau.

Tri Caerdydd
Cafodd Tri Caerdydd eu rhyddhau wedi apl
Yn dilyn ymchwiliad enfawr, cafwyd tri gwr o Gaerdydd, Yusef Abdullahi, Steve Miller a Tony Paris, yn euog ym mis Tachwedd 1990 o'i llofruddio.

Cafodd y tri eu carcharu am oes.

Ond ddwy flynedd yn ddiweddarach cafodd y dyfarniad ei ddiddymu gan y llys apl.

Cafodd ymchwiliad newydd a chostus ei lansio yn y flwyddyn 2000 wedi i'r heddlu gael hyd i dystiolaeth DNA.

Y bwriad oedd cael gafael ar ddyn proffil oedd yn cyfateb.

Apl newydd

Yna bythefnos yn l roedd yna apl newydd am wybodaeth.

Nos Wener cafodd dyn 38 oed ei arestio.

Fore Sadwrn fe ddechreuodd swyddogion fforensig archwilio t yn ffordd Pen-y-bont, Llanharan lle arestiwyd y dyn.

Mae Tyssul Jenkins yn berchen ar fusnes gerllaw.

"Y cyfan dwi'n wybod ydy i mi ddod yma ddydd Sadwrn a gweld bod y drws wedi cael ei fwrw.

"Roedd plismyn tu mewn a thu allan i'r t.

"Doedden nhw ddim yn dweud dim be oedd wedi digwydd.

"Maen nhw'n dal i ddweud dim."

Ar hyn o bryd mae'r dyn o dan oruchwyliaeth yn yr ysbyty.

Dydy'r heddlu ddim wedi datgelu unrhyw fanylion amdano.

Y gobaith iddyn nhw yw eu bod nhw bellach ychydig yn agosach at ddatrys llofruddiaeth erchyll ddigwyddodd cymaint o flynyddoedd yn l.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.