Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Mererid Jenkins BBC Cymru
"Mae swyddogion fforensig wedi bod yn archwilio'r t"
 real 56k

Dydd Llun, 3 Mawrth, 2003, 08:14 GMT
Lynette: Heddlu'n chwilio ty
Cafodd Lynette White ei lladd 14 mlynedd yn l yng Nghaerdydd
Cafodd Lynette White ei llofruddio uwchben siop fetio yn Nhrebiwt, Caerdydd
Mae Heddlu'r De'n dal i chwilio ty yn Llanharan, Rhondda Cynon Taf, wrth ymchwilio i lofruddiaeth Lynette White.

Yn y cyfamser, mae dyn 38 oed yn cael triniaeth yn yr ysbyty wedi iddo gael ei arestio nos Wener.

Cafodd Ms White ei thrywanu i farwolaeth yn ei fflat yng Nghaerdydd yn 1988.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu eu bod yn atal pobol rhag mynd yn agos at d yn Llanharan ger Pontyclun.

Mae'r hedldu'n archwilio'r t yn Ffrodd Pen-y-Bont.

"Gallwn gadarnhau ein bod yn archwilio'r ty mewn cysylltiad ag ymchwiliad Lynette White," meddai llefarydd.

Bu farw Lynette White yn 1988
Lynette White: Bu farw yn 1988

Cafodd corff Lynette White ei ddarganfod yn Nhrebiwt yng Nghaerdydd ar Ddydd San Ffolant 1988.

Roedd ymchwiliad Lynette White yn un o'r rhai mwya dadleuol yn hanes Heddlu De Cymru.

Ar y dechrau, rhyddhaodd yr heddlu luniau cyfrifiadurol o ddau ddyn gwyn oedd yn cael eu hamau.

Yn dilyn ymchwiliad enfawr, cafwyd Yusef Abdullahi, Steve Miller a Tony Paris yn euog yn 1990 o'i llofruddio.

Cafodd y tri eu carcharu am oes.

Ond ddwy flynedd yn ddiweddarach rhyddhaodd y Llys Apl y tri.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.