Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Mererid Jenkins BBC Cymru
"Mae'r achos wedi cael sylw enfawr"
 real 56k

Dydd Sadwrn, 1 Mawrth, 2003, 17:21 GMT
Lynette White: Arestio dyn
Cafodd Lynette White ei lladd 14 mlynedd yn l yng Nghaerdydd
Cafodd Lynette White ei llofruddio uwchben siop fetio yn Nhrebiwt, Caerdydd
Mae ditectifs sy'n ymchwilio i lofruddiaeth Lynette White wedi arestio dyn.

Cafodd y dyn 38 oed o ardal Rhondda Cynon Taf ei arestio nos Wener.

Mae bellach yn cael ei gadw mewn ysbyty o dan oruchwyliaeth yr heddlu.

Bu farw Lynette White yn 1988
Lynette White: Bu farw yn 1988
Cafodd corff Lynette White ei ddarganfod yn ei fflat yn Nhrebiwt yng Nghaerdydd ar Ddydd San Ffolant 1988.

Roedd wedi ei thrywanu i farwolaeth.

Roedd ymchwiliad Lynette White yn un o'r rhai mwya dadleuol yn hanes Heddlu De Cymru.

Ar y dechrau, rhyddhaodd yr heddlu luniau cyfrifiadurol o ddau ddyn gwyn oedd yn cael eu hamau.

Yn dilyn ymchwiliad enfawr, cafwyd Yusef Abdullahi, Steve Miller a Tony Paris yn euog yn 1990 o'i llofruddio.

Cafodd y tri eu carcharu am oes.

Ond ddwy flynedd yn ddiweddarach rhyddhawyd y tri gan y Llys Apl.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.