Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Iwan Llwyd, BBC Cymru
"Pobol drwy'r wlad wedi eu dychryn gan y digwyddiad"
 real 28k

Alun Thomas yn holi Dylan Jones, BBC Cymru
"Tristwch a galar mawr yn y ddinas....yr uno yn anhygoel"
 real 28k

Dydd Mercher, 12 Chwefror, 2003, 10:05 GMT
10 mlynedd ers llofruddio Bulger
Jon Venables a Robert Thompson
Yn rhydd: Cafodd Venables a Thompson enwau newydd
Mae'n ddeng mlynedd union ers i James Bulger gael ei lofruddio ar Lannau Mersi.

Cafodd y plentyn dwyflwydd oed ei gipio o ganolfan siopa gan ddau fachgen ifanc cyn cael ei lofruddio ger lein reilffordd.

Erbyn hyn, mae Robert Thompson a Jon Venables wedi cael eu rhyddhau o ganolfannau cadw wedi i'r Bwrdd Parôl ddweud yn 2001 nad oedden nhw'n "fygythiad i gymdeithas".

James Bulger
Cafodd James Bulger ei ladd ar reilffordd

Cafodd y ddau fachgen enw a chefndir newydd wrth gael eu rhyddhau oherwydd y bygythiad iddyn nhw.

Roedd y bygythiad, meddai llawer, gymaint â dicter trigolion dinas Lerpwl a Phrydain.

Roedd y ddau yn 10 oed ar y pryd.

Cafwyd hyd i gorff James ddeuddydd wedi'r llofruddiaeth ger y lein rheilffordd yn Walton.

Dywedodd yr heddlu fod anafiadau James yn "frawychus".

Cafwyd hyd i'w gorff lai na thair milltir o ganolfan siopau The Strand yn Bootle lle y cafodd ei gipio.

Dangosodd camerâu CCTV yn y ganolfan y ddau fachgen yn hebrwng James oddi yno.

Carcharu

Cafodd Venables a Thompson eu cyhuddo o lofruddio James ar 20 Chwefror, 1993.

Ym mis Tachwedd 1993 carcharwyd y ddau am gipio, poenydio a llofruddio James.

Cafodd pobol ledled Prydain eu dychryn gan yr hyn a ddigwyddodd.

Thompson a Venables yn cipio James Bulger
Cafodd y llofruddion eu dal ar gamerau CCTV
Dyw dinas Lerpwl ddim wedi anghofio'r digwyddiad erchyll.

"Roedd y daith y cymerodd y ddau i lusgo James yn daith gyfarwydd iawn i mi wrth i mi fynd i ymweld â rhai o'm haelodau heibio i Gapel Cymraeg yr Annibynwyr i Walton," meddai'r Parchedig Ddoctor D Ben Rees.

"Ar y pryd roedd un yn teimlo y byddai'n bosib i gymaint fod wedi gweld y tri ar y ffordd a neb yn dweud dim a ddim yn ymyrryd.

"Pe bai rhywun wedi dweud rhywbeth, byddai'n bosib rhwystro'r anfadwaith."

Mae rhieni James wedi ei chael yn anodd i ddod i ddygymod â'r hyn ddigwyddodd i'w mab.

Ddydd Mercher mae ei fam, Denise Fergus, yn gosod rhosyn coch ar ei fedd.

  • A gafodd cyfiawnder ei weinyddu yn yr achos hwn? E-bostiwch eich sylwadau at Cymru'r Byd drwy glicio yma.