Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Llun, 10 Chwefror, 2003, 08:39 GMT
RAP: Dafydd Iwan yn derbyn anrhydedd
Dafydd Iwan
Dafydd Iwan dderbyniodd y wobr am gyfraniad arbennig
Nos Sadwrn cafodd Noson Wobrau Roc a Phop Radio Cymru ei chynnal yn Neuadd Pritchard Jones, Bangor.

Roedd y neuadd yn llawn sr y byd pop.

Gai Toms, prif leisydd 2003
Gai Toms: Arist gwrywaidd a chyfansoddwr 2003
Roedd tri band hefyd yn perfformio'n fyw yno, Mim Twm Llai o Flaenau Ffestiniog, Pheena o Ogledd Cymru a Meinir Gwilym o Sir Fn.

Roedd hi'n noson fywiog wrth i'r gwobrau gael eu cyhoeddi gan ddau o gyflwynwyr C2 BBC Radio Cymru, Dafydd Du a Beks.

Dyma oedd gorchwyl olaf Beks i Radio Cymru cyn y bydd yn gadael Cymru i fyw yn Hong Kong.

Cafodd un o enwau mwya'r byd cerddorol yng Nghymru ei anrhydeddu hefyd.

Enillwyr
EP/Sengl Orau:
DJ Dafis - Seithfed Nef
Albwm Orau:
Mim Twm Llai - O'r Sbensh
Grwp Amlygrwydd:
Pheena
Cyfansoddwr:
Gai Toms
Band Byw:
Pep Le Pew
Cynhyrchydd:
Dyl Mei
Artist Benywaidd:
Meinir Gwilym
Artist Gwrywaidd:
Gai Toms
Digwyddiad Byw:
Gigs Cymdeithas yr Iaith Eisteddfod Tyddewi 2002
Sesiwn Radio Cymru:
MC Mabon
Band y flwyddyn:
Pep Le Pew
Cyfraniad Arbennig:
Dafydd Iwan
Dyma'r bedwaredd noson i Wobrau RAP gael eu cynnal.

Mae'r noson wedi tyfu i fod yn un o uchafbwyntiau calender cerddorol y sn yng Nghymru.

"Mae Gwobrau RAP yn cwmpasu maes roc a phop," meddai Dwynwen Morgan, un o gynhyrchwyr y rhaglen.

"Mae Pheena yn 'pop' go iawn a Meinir Gwilym wedi gwneud yn wych i feddwl mai dim ond ers mis Rhagfyr y gwnaeth hi ryddhau ei chynnyrch cyntaf.

"Mae'r noson eleni wedi bod yn llwyddiannus iawn," ychwanegodd.

Ymhlith y rhai a dderbyniodd wobrau roedd Dafydd Iwan am ei gyfraniad arbennig i'r sn yng Nghymru.

Meinir Gwilym
Meinir Gwilym - Artist Benywaidd 2003
"Fel artist ac yn ei waith gyda label Sain, mae Dafydd Iwan wedi gweithio'n ddiflino i gefnogi'r diwylliant cerddorol yng Nghymru," meddai Miss Morgan.

"Mae'n anrhydedd gallu talu teyrnged iddo."

Fe fydd Dafydd Iwan yn ymuno gyda'r cyn-enillwyr, Geraint Jarman, Meic Stevens a Rhys Mwyn.

Roedd hi hefyd yn noson dda i'r grwp Mim Twm Llai a gipiodd y wobr am yr Albwm Orau - O'r Sbensh - gyda Gai Toms, prif leisydd y band yn ennill y wobr am gyfansoddwr y flwyddyn ac yn artist gwrywaidd gorau'r flwyddyn.

Fe fydd darllediad llawn o'r noson ar BBC Radio Cymru nos Lun 10 Chwefror am 2000 GMT.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.