Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Llun, 10 Chwefror, 2003, 07:55 GMT
Mwy i fanteisio ar deithiau bws am ddim
Teithwyr ar fws
Bydd dynion rhwng 60 a 64 yn cael teithio am ddim o fis Ebrill
Mae dynion rhwng 60 a 64 oed yng Nghymru yn cael eu hannog i fanteisio ar y tocynnau bws rhad ac am ddim mewn ymgyrch hysbysebu newydd gan Lywodraeth y Cynulliad a fydd i'w gweld ar y teledu o ddydd Llun ymlaen.

O fis Ebrill fe fydd yr holl ddynion rhwng 60 a 64 oed yng Nghymru yn gallu ymuno 'r 600,000 o ferched dros 60 oed , y dynion dros 65 a'r teithwyr anabl sydd eisoes yn cael teithio am ddim ar fysiau lleol yng Nghymru.

Dyma gynllun a gafodd ei lansio gan Lywodraeth y Cynulliad ym mis Ebrill 2002.

Hysbysebion

Bydd yr hysbysebion newydd, a fydd yn ceisio perswadio'r dynion, yn cael eu dangos yn y Gymraeg a'r Saesneg ar S4C ac ITV o ddydd Llun.

Fe fyddan nhw i'r gweld yn ystod y cyfnodau hynny lle mae'r gyfradd wylio ar ei uchaf gan ymddangos yn ystod egwyl rhaglenni poblogaidd fel Pobol y Cwm, Coronation Street a The Bill.

Sue Essex, Gweinidog Amgylchedd y Cynulliad
Sue Essex: Dim bwriad i ddiddymu'r cynllun
"Rydw i'n falch iawn ein bod wedi gallu ehangu ein cynllun Teithiau Bws am Ddim i ddynion dros 60 oed fel y gall hyd yn oed mwy o bobol fanteisio ar deithiau bws lleol yng Nghymru," meddai Sue Essex, Gweinidog Amgylchedd y Cynulliad.

"Mae'r cynllun eisoes wedi cael croeso rhagorol ar hyd a lled Cymru ers ei lansio fis Ebrill diwethaf.

"Mae ei boblogrwydd mawr a'i lwyddiant yn enghraifft arall o sut y mae Llywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau cymaint o bobol yng Nghymru.

Gwadu

"Mae ehangu'r cynllun fel hyn yn dangos unwaith eto ymrwymiad Llywodraeth y Cynulliad i gefnogi teithio rhatach fel arf pwysig i hybu hygyrchedd a chynyddu'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus" meddai.

Gwadodd Ms Essex y sibrydion diweddar oedd yn honni fod Llywodraeth y Cynulliad yn bwriadu diddymu'r cynllun.

"Nid oes gan Lywodraeth y Cynulliad unrhyw fwriad o ddiddymu'r cynllun - i'r gwrthwyneb.

"O fis Ebrill rydym yn cynyddu'r nifer o bobol all fanteisio a gall pensiynwyr fod yn dawel eu meddwl y gallan nhw fanteisio ar deithiau bws am ddim am flynyddoedd i ddod," meddai.

Bydd yr hysbyseb cyntaf yn cael ei ddarlledu am 1525 GMT ddydd Llun ar S4C.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.