Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Tegwen Evans sy'n byw yn Llysfaen
"Dim angen codi mwy o dai yma"
 real 28k

Dydd Mercher, 29 Ionawr, 2003, 07:35 GMT
Gwrthwynebu codi tai ger cronfa ddwr
cronfa ddwr
Dydy'r trigolion ddim eisiau rhagor o dai ger y gronfa

Yng Nghaerdydd, mae ymgyrch yn erbyn cynllun i ddatblygu safle o amgylch cronfa ddwr yng ngogledd y ddinas yn dwysau.

Cafodd cyfarfod ei gynnal nos Fawrth gan bobol sy'n gwrthwynebu cynllun cwmni Western Power i godi dros 300 o dai yn Llanisien.

Mae'r cwmni'n dweud bydd y datblygiad yn gwella'r ardal.

Mae'r safle dan sylw yng ngogledd-ddwyrain Caerdydd ger ardal Llanisien a Llysfaen, o amgylch dwy gronfa ddwr.

cynllun tai cronfa ddwr
Dyma'r cynllun gan Western Power
Mae'r datblygwyr, cwmni cyfleustodau Western Power, eisiau lleihau maint un o'r cronfeydd ac adeiladu 340 o dai ar ran o'r safle.

Ond mae hynny wedi cythruddo pobol leol.

Yr hyn sydd wedi cythruddo'r gwrthwynebwyr yn benodol yw'r bwriad i godi tai ar y safle.

Maen nhw'n dweud bod angen sicrhau bod y safle yn aros fel ag y mae.

Cyhoeddodd y cwmni ddatganiad yn dweud nad oes angen defnyddio cronfa Llanisien i gyflenwi dwr i bobol bellach, ac ar hyn o bryd mae'n ardal sy'n cael ychydig iawn o ymwelwyr.

Bwriad y cwmni yw creu safle fyddai'n denu bywyd gwyllt i sicrhau bod tir glas yn parhau o fewn y ddinas.

Fe fyddai'r cwmni'n talu am hynny trwy godi tai ar ran o'r safle.

Cynghorwyr Caerdydd fydd yn penderfynu yn y pendraw a fydd y cynllun yn cael sÍl bendith ai peidio.

Mae disgwyl i'r cynllun fynd gerbron y pwyllgor cynllunio yn y gwanwyn.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.