Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Jon Gower, BBC Cymru
"Dewis unfrydol y bwrdd...."
 real 28k

Adroddiad Jon Gower, Gohebydd Celfyddydau BBC Cymru
"Roedd 70 o bobol o bedwar ban byd wedi ymgeisio"
 real 56k

Dydd Llun, 27 Ionawr, 2003, 09:14 GMT
Un o Awstralia'n ben ar Ganolfan y Mileniwm
Juduth Isherwood
O Sydney y daw Judith Isherwood i Fae Caerdydd
Fe gyhoeddwyd enw Prif Weithredwr Canolfan Mileniwm Cymru.

Gwraig o Awstralia ydy Judith Isherwood.

Ganddi hi y bydd y cyfrifoldeb o reoli'r ganolfan ym Mae Caerdydd fydd yn agor fis Tachwedd 2004.

Canolfan y Mileniwm: Cartref i'r celfyddydau

Mae Ms Isherwood wedi bod yn flaenllaw'n rheoli T Opera Sydney yn Awstralia ac mae'n enwog ym myd y celfyddydau yn Awstralia.

Fe fydd hi'n dechrau ar ei gwaith fis Mawrth 2003.

Roedd dros 70 o ymgeiswyr o bedwar ban y byd ar gyfer y swydd y ganolfan a godir ar gost o 104.2m.

Mae gan Ms Isherwood dros 20 mlynedd o brofiad.

Eisoes mae wedi creu enw i'w hun o fewn y diwydiant celfyddydau yn Awstralia ac yn rhyngwladol wrth ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer y T Opera a chryfhau partneriaethau strategol gyda chwmnau preswyl.

Perfformiadau

Bydd Canolfan y Mileniwm yn gartref i saith o gwmnau a bydd yn cynnig pedwar lleoliad ffurfiol ar gyfer perfformiadau.

Pwrpas Ms Isherwood yn ystod yr 20 mis cyntaf, cyn i'r ganolfan agor, fydd datblygu rhaglen artistig y Ganolfan, gan gynnwys sioeau cerdd mawr, operu, ballet, dawnsfeydd a gwyliau rhyngwladol.

Sefydliadau fydd yn y Ganolfan
Urdd Gobaith Cymru
Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru
Diversions - Cwmni Dawns Cymru
Canolfan Gerdd T Cerdd
Theatr Hijinx
Touch Trust
Yr Academi
"Canolfan Mileniwm Cymru yw'r ganolfan fwyaf cyffrous ar gyfer y celfyddydau perfformio yn Ewrop," meddai.

"Bydd yn lleoliad o'r safon uchaf ar gyfer doniau lleol a rhai o bedwar ban y byd a bydd ganddi'r holl nodweddion celfyddydol a phensaernol i fod yn un o'r goreuon yn y byd."

Wrth gyhoeddi'r penodiad ddydd Llun, dywedodd Syr David Rowe-Beddoe, Cadeirydd Canolfan Mileniwm Cymru, fod penodi Ms Isherwood yn benderfyniad unfrydol.

"Roedd hi'n cynrychioli'r cyfuniad o arweiniad artistig a gwybodaeth dechnegol, rheolaeth canolfannau a phrofiad o weithio gyda chwmniau preswyl.

"Rydyn ni'n edrych ymlaen i'w chroesawu i Gymru a sicrhau fod Canolfan Mileniwm Cymru yn gwireddu ei photensial."

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.