Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Rhys Evans, Gohebydd Gwleidyddol
"Gwall cyfrifiadurol yn cael y bai"
 real 56k

Dydd Llun, 20 Ionawr, 2003, 07:12 GMT
Ffrae am swyddi arian Ewrop
ffatri newydd
Gall yr arian gael ei ddefnyddio i godi ffatrļoedd newydd
Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi gwrthod y feirniadaeth nad oedd llawer o swyddi wedi eu creu yng Nghymru drwy arian Amcan Un.

Roedd adroddiadau dros y Sul yn honni mai dim ond 44 swydd oedd wedi eu creu er gwaetha miliynau o bunnoedd o grantiau Ewropeaidd.

Ond dywedodd Prif Weinidog y Cynulliad, Rhodri Morgan, taw cyfanswm y swyddi oedd tua 6,000.

A dywedodd gweinidogion fod y ffigyrau'n anghywir oherwydd "nam ar y cyfrifiadur".

Mae'r arian yma wedi dod i Gymru dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Arian yw hwn ar gyfer ardaloedd tlotaf Ewrop i geisio gwella eu heconomļau.

Creu swyddi

Yn bennaf, mae hyn yn golygu creu mwy o swyddi fydd yn arwain at fwy o o gyfoeth a gwella safon byw trigolion yr ardaloedd tlotaf.

Hyd yma cynigiwyd dros £1bn o arian Ewrop i wahanol gynlluniau a derbyniodd cynlluniau Amcan Un fwy na £200m.

Roedd ffigyrau Llywodraeth y Cynulliad wedi dangos mai dim ond 40 swydd oedd wedi eu creu.

Mae'r gwrthbleidiau'n awyddus i gael gwybod beth yn union ydy'r sefyllfa.

Mae Andrew Davies, Gweinidog Datblygu Economaidd, wedi addo adroddiad llawn yn gynnar fis Mawrth.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.