Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Sadwrn, 18 Ionawr, 2003, 13:14 GMT
Corff: Arestio cyn blismon
Daniel Morgan
Roedd Daniel Morgan yn dditectif preifat
Mae cyn blismon gyda Heddlu Llundain wedi cael ei arestio mewn cysylltiad ā llofruddiaeth ditectif preifat o Gymru.

Cafodd corff Daniel Morgan o Sir Fynwy ei ddarganfod ym maes parcio tafarn y Golden Lion yn Sydenham, de Llundain, ym mis Mawrth 1987 gyda bwyell yn ei benglog.

Roedd yna honiadau bod rhywun wedi ymosod arno oherwydd ei fod ar fin datgelu twyll o fewn yr heddlu.

Mae Scotland Yard wedi cadarnhau bod cyn blisman wedi ei arestio am gamymddwyn mewn swydd gyhoeddus mewn perthynas ag ymchwiliad i lofruddiaeth Daniel Morgan.

Mechnļaeth

Mae'r dyn, sydd yn ei 50au, wedi'i ryddhau ar fechnļaeth yr heddlu tan 17 Mawrth.

Cafodd pedwar o bobol eraill eu harestio dros y tri mis diwethaf mewn cysylltiad ā'r ymchwiliad gafodd sylw ar raglen Crimewatch y llynedd.

Mae un ddynes yn ei 60au yn eu mysg; mae'r dynion yn eu 40au, 50au a'u 60au.

Mae'r dyn a'r ddynes sydd yn eu 60au wedi cael eu holi, hefyd, am geisio gwrth-droi cwrs cyfiawnder.

Cafodd y pedwar eu rhyddhau ar fechnļaeth.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.