Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Mercher, 15 Ionawr, 2003, 08:31 GMT
Pryder am weithredu argymhellion Waterhouse
Plant
Mae'r Pwyllgor yn awyddus i gael sicrwydd bod cyfrifoldebau'r awdurdodau lleol yn cael sylw dilys
Mae un o bwyllgorau'r Cynulliad yn bryderus ynghylch sut y mae rhai o'r argymhellion a ddeilliodd o adroddiad pwysig am gam-drin plant yn cael eu gweithredu yng Nghymru.

Ym mis Tachwedd 2002, mynychodd Jane Hutt, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, gyfarfod o'r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai i ateb cwestiynau am blant mewn gofal a chyfrifoldebau aelodau a staff awdurdodau lleol mewn perthynas â phlant sydd dan ofal awdurdodau lleol.

Adroddiad Waterhouse
Roedd Adroddiad Waterhouse yn gwneud pedwar argymhelliad sy'n effeithio ar awdurdodau lleol

Roedd Adroddiad Waterhouse ar gam-drin plant mewn cartrefi preswyl yn y gogledd yn gwneud pedwar argymhelliad penodol sy'n effeithio ar awdurdodau lleol yn eu rôl fel rhieni corfforaethol.

Mae argymhellion yn ymdrin ag achwyn a chamau disgyblu, a chyngor ac arweiniad i aelodau etholedig a Chyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mae'r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai, a Gwenda Thomas AC, ei gadeirydd, yn arbennig o awyddus i gael sicrwydd bod cyfrifoldebau'r awdurdodau lleol yn cael sylw dilys.

O'r herwydd maen nhw wedi gwahodd cynrychiolwyr o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i fynychu cyfarfod o'r Pwyllgor ddydd Mercher er mwyn trafod y pwnc.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.