Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Ellis Roberts, Gohebydd Busnes BBC Cymru
"Bydd yn cymryd chwarter canrif i gwblhau'r cyfan"
 real 56k

Dydd Gwener, 10 Ionawr, 2003, 07:24 GMT
Pentref newydd ar safle purfa olew
Llun posib o'r pentref arfaethedig yn Llandarsi
Llun posib o'r pentref arfaethedig yn Llandarsi
Mae cynlluniau wedi'u datgelu i godi pentref newydd yng nghyffiniau Llandarsi, ger Castell-nedd, ar hen safle gwaith olew BP.

Dros y chwarter canrif nesa bydd dros 2,500 o gartrefi'n cael eu codi a'r amcangyfri yw y bydd dros 3,000 o swyddi'n cael eu creu.

Y gobaith yw bod y cynllun yn mynd i ddenu buddsoddiadau o gymaint 500m dros yr 20 mlynedd nesaf.

Dyma'r cynllun mwyaf o'i fath yn y byd, cymuned hunangynhaliol fydd yn cynnwys amrywiaeth o swyddi ac adnoddau cymdeithasol.

Un o'r tai yn Poundbury, Dorchester
Un o'r tai yn Poundbury, Dorchester

Bydd y cynllun yn bartneriaeth rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus ac yn cynnwys Awdurdod Datblygu Cymru, BP Amoco, Cyngor Nedd Port Talbot a Sefydliad y Tywysog.

Sefydliad y Tywysog sy'n cefnogi'r cynllun a nhw oedd gyfrifol am godi pentref Poundsbury ger Dorchester, pentref sy'n llai na phentref arfaethedig Llandarsi.

Mae'r Tywysog Charles wedi danfon neges drwy gyfrwng fideo at y cyfarfod lansio ddydd Gwener.

Ar un amser bu purfa Llandarsi'n cyflogi 2,500 o weithwyr ond yn 1997 cyhoeddodd BP ac Amoco y byddai'r gwaith yn cau wedi 80 mlynedd ar y safle.

Cafodd Datblygiadau BP D'arcy, is-gwmni BP, ei sefydlu i geisio creu swyddi ar y safle.

Eisoes mae 70 o gyrff neu gwmnau'n defnyddio'r safle, yn cyflogi rhwng un a 100 o bobol yr un.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.