Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Rhian Huws, BBC Cymru
"Lefel uchel o bwysau gwaith yng Nghymru"
 real 28k

Dydd Mawrth, 7 Ionawr, 2003, 09:13 GMT
Gormod o bwysau gwaith ar weithwyr
wedi blino
Dan bwysau: Gormod o weithwyr

Mae newyddion cymysg i weithwyr yng Nghymru wrth i arolwg y TUC ddangos fod gweithwyr yn dal i wynebu lefelau uchel o bwysau gwaith.

Ond mae'r arolwg, sy'n cael ei gyhoeddi ddydd Mawrth, yn dangos mai cyflogwyr Cymru yw'r gorau ym Mhrydain i geisio sicrhau nad yw eu gweithwyr yn dioddef.

Gall problemau emosiynol a seicolegol achosi salwch

Rhys Williams, undeb athrawon NUT

Dywedodd 60% o gynrychiolwyr iechyd a diogelwch fod eu haelodau'n dioddef oherwydd gorweithio.

A dywedodd Rhys Williams o undeb athrawon yr NUT fod pwysau gwaith yn arwain at bob math o dostrwydd.

"Y mae sawl salwch yn deillio o ddiodde o bwysau gwaith, gan gynnwys pwysau gwaed ac anhwylder ar y coluddion," meddai.

"Rydan ni i gyd yn gwybod bod rhai'n cael eu hachosi gan broblemau emosiynol a seicolegol."

Problemau RSI

Yn yr arolwg dywedodd cynrychiolwyr undeb fod cefnau tost a'r cyflwr RSI yn broblem mewn 40% o weithleoedd.

Bedair blynedd yn l enillodd pedwar gweithiwr mewn banc yn Surrey eu hachos, y cyntaf ym Mhrydain, am iawndal ar gyfer y cyflwr RSI (Repetitive Strain Injury).

wedi blino
Dywed nifer fawr eu bod yn gor-weithio
Cawson nhw iawndal o 50,000.

Erbyn hyn, mae'r TUC yn honni bod y cyflwr yn achosi pryder.

Poenau yn y fraich, yr ysgwydd a'r gwddf ydy'r symptomau arferol.

Yn l Ann Goddard, sy'n arbenigo ar y cyflwr yn ei gwaith fel Ymgynghorydd Diogelwch, mae sawl ffordd o geisio osgoi'r poenau.

"Rhaid sicrhau bod pawb yn cael digon o amser i ffwrdd o'r cyfrifiadur ac i beidio gweithio yn gyson arno.

"Wrth ddechrau gwaith newydd, rhaid sicrhau bod asesiad yn cael ei wneud o'r hyn ydy anghenion pawb wrth ddefnyddio'r llygoden a'r allweddell a'r gadair.

"Mae'r modd y mae rhywun yn eistedd yn allweddol hefyd."

Cyfleusterau

Dywedodd Alwyn Rowlands o TUC Cymru fod gan gwmnau lawer i'w wneud eto.

"Mae'r adroddiad yn dangos bod cyflogwyr Cymru yn gwneud yn dda i osgoi problemau ond rhaid gwneud yn well a gweithio gyda'r undebau i wneud yn swr fod pobol yn cael gwell cyfleusterau yn y gwaith.

"Mae gan y llywodraeth ran i'w chwarae i wneud yn swr bod y cyflogwyr yn cael cefnogaeth ganddyn nhw."

Pe bai'r problemau'n cael eu datrys, byddai hyn yn gwneud y gweithwyr yn hapusach ac yn arwain at well economi, meddai'r TUC.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.