Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Llun, 6 Ionawr, 2003, 15:17 GMT
Ceisio diogelwch plant ar y we
ar y we
Mae yna bleser a pheryglon ar y we
Mae'r llywodraeth yn dechrau ymgyrch hysbysebu gwerth 1m i rybuddio bod pidoffiliaid yn defnyddio'r we.

Bwriad yr hysbysebion, fydd yn cael eu darlledu ar deledu radio a'r we drwy fis Ionawr, fydd rhoi gwybod i rieni a ieuenctid sut i syrffio'n ddiogel.

Mae yna hefyd ganllawiau newydd i rai sy'n darparu gwasanaethau fel sgwrsio a negeseuon ar y rhyngrwyd.

Mae'r rhain yn cynnwys rhoi rhybuddion clir a sut i blant roi gwybod am broblemau arlein.

Y bwriad yw atal pidoffiliaid rhag "paratoi" plant arlein.

Cyngor i rieni
Cadwch y cyfrifiadur wrth eich ymyl
Siaradwch efo'ch plant yngln beth maen nhw'n wneud arlein
Cadwch 'hoff' ffolder o safeloedd yr ydych chi wedi cytuno arnyn nhw
Gofynnwch i'ch ISP am ei nodweddion diogelwch

Amcangyfrifir bod gan bum miliwn o bobol ifanc dan 16 oed fynediad preifat i'r rhyngrwyd ac mae bron i hanner rhai 16 oed yn defnyddio safleoedd sgwrsio, yn l gwaith ymchwil a gyhoeddwyd y llynedd.

Dywed Gweinidog yn Y Swyddfa Gartref Hilary Benn ei fod yn gobeithio y byddai'r ymgyrch yn rhoi "negeseuon sylfaenol am ddiogelwch" i rieni a phlant heb ddweud bod defnyddio'r we yn beth drwg.

"Maen nhw, fwy neu lai, yr un negeseuon yr ydyn ni'n eu rhoi i'n plant am bobol y gallan nhw eu cyfarfod ar y strydoedd - peidiwch mynd efo pobol ddiarth," meddai.

"Dydyn ni ddim eisiau dychryn plant; dim ond rhoi gwybodaeth iddyn nhw allu amddiffyn eu hunain."

Mae'r elusen plant Childline wedi croesawu'r ymgyrch gan ei fod yn derbyn "cannoedd" o alwadau bob blwyddyn gan blant sy'n "gofidio am y profiadau y maen nhw wedi'u cael ar y rhyngrwyd".

Ychwanegodd Nigel Williams, prif weithredwr elusen diogelwch ar y we Childnet, fod hwn "yn gam gwych".

Ond bod raid dilyn hyn drwy fonitro safleoedd sgwrsio i wneud yn swr eu bod yn cadw at y canllawiau.

Dywedodd bod llawer o'r safleoedd sgwrsio hyn yn cael eu cynnal gan gwmnau o du allan i Brydain ac efallai na fyddan nhw'n cymryd sylw o'r canllawiau.

Yr un diwrnod cyhoeddodd un o'r undebau athrawon ATL ganllawiau i athrawon ar "ddysgu diogel ar y we".

"Y peth olaf mae athrawon eisiau'i wneud yw atal yr hwyl o ddysgu ar y we, ond mae athrawon yn pryderu am y problemau y mae ieuenctid yn eu hwynebu," meddai Gwen Evans, dirprwy ysgrifennydd cyffredinol yr undeb.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.