Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Nia Tudur BBC Cymru
"Mae'n dal i freuddwydio am Dwrci"
 real 56k

Dydd Llun, 16 Rhagfyr, 2002, 10:32 GMT
Twrci: Trafod gofal merch ysgol
Rachel Lloyd yn cyrraedd maes awyr Manceinion
Rachel Lloyd yn cyrraedd y maes awyr
Mae'r ferch ysgol o Wrecsam wnaeth ddianc i Dwrci i geisio priodi ei chariad yno yn ôl gyda'i theulu yng Nghymru.

Ddydd Sul fe gyrhaeddodd Rachel Lloyd, 14 oed, faes awyr Manceinion yng nghwmni ei thad, Bob Lloyd a'i chwaer Beckie 16 oed, ar ôl treulio pythefnos gyda'i chariad 24 oed, Mehemet Ocack.

Rachel Lloyd a Mehmet Ocack
Dywedodd Mr Ocack nad oedd ganddo syniad mai dim ond 14 oed yw Rachel
Rwan mae adran gwasanaethau cymdeithasol y cyngor lleol, Cyngor Wrecsam, yn awyddus i drefnu cyfarfod a'i rhieni cyn gynted ag y bod modd i drafod ei dyfodol.

Roedd hi wedi teithio i Dwrci i briodi ei chariad medde hi.

Fe gafodd Rachel ei hamgylchynu gan newyddiadurwyr wrth iddi gyrraedd y maes awyr.

Dywedodd hi ddim byd am y digwyddiadau y dyddiau diwethaf ac fe gafodd ei chludo o'r maes awyr yng nghwnni gohebwyr un o'r papurau newydd cenedlaethol.

Ar ôl ymchwiliad rhyngwladol oedd wedi para bron i bythefnos, fe wnaeth yr heddlu o hyd i Rachel a'i chariad yn ninas Gazianteb yn ne ddwyrain Twrci nos Iau.

Roedd y ddau wedi bwriad priodi ond fe ddaeth yr heddlu o hyd iddyn nhw cyn i hynny ddigwydd.

Bob Lloyd
Bob Lloyd: Falch o gael ei fech adref
Fe gafodd Mr Ocack ei ryddhau yn ddi-gyhuddiad wedi iddo gael ei gadw'n y ddalfa ar amheuaeth o drais statudol.

Dywedodd Mr Lloyd na ddylai fo wynebu unrhyw gyhuddiadau.

Yn ôl adroddiadau doedd Mr Ocack ddim yn sylweddoli mai dim ond 14 oed oedd Rachel.

Ond roedd Rachel yn cyrraedd adref gyda chalon drom wrth iddi gyfaddef nad oedd hi eisiau gadael ei chariad.

Fe fydd swyddogion yr adran gwasanaethau cymdeithasol yn cyfarfod ei rhieni rwan i drafod pwy ddylai ofalu amdani a'i helpu i ail setlo yn Wrecsam.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.