Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Gwener, 13 Rhagfyr, 2002, 13:45 GMT
Dod o hyd i'r Gymraes yn Nhwrci
Mehemet Ocack a Rachel Lloyd
Mehemet Ocack a Rachel Lloyd mewn bar yn Nhwrci
Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau fod yr awdurdodau wedi dod o hyd i'r ferch 14 oed, Rachel Lloyd, yn Nhwrci a'i bod yn iach.

Mae hi bellach yn ddiogel yn nwylo'r heddlu a bydd trefniadau yn cael eu gwneud yn fuan i ddod hi yn l i Gymru.

Fe ddihangodd y ferch o Wrecsam i Dwrci i brodi dyn yr oedd hi wedi ei gyfarfod pan oedd ar wyliau yno.

Fe fu'r heddlu, gan gynnwys heddlu Interpol, yn chwilio amdani wedi iddi gysylltu 'i theulu i ddweud na fyddai'n gadael Mehmet Ocack, 24 oed, i ddychwelyd i ogledd Cymru.

Roedd ei thad Bob Lloyd wedi penderfynu y byddai yn hedfan i Dwrci i helpu Heddlu Gogledd Cymru ac Interpol i chwilio am ei ferch.

Dianc

Fe ddihangodd Rachel i Dwrci bythefnos yn l.

Ddydd Iau daeth adroddiadau ei bod wedi hedfan i Dwrci drwy ddefnyddio pasbort ffug wedi i'w rhieni gymryd ei phasbort ei hun.

Fe ffoniodd ei mam i ddweud ei bod yn aros gyda'i gwr newydd.

Fe welodd Rachel Mr Ocack am y tro cyntaf pan oedd ar wyliau yn Nhwrci yn ystod gwyliau'r Sulgwyn ym mis Mai.

O fewn dyddiau gofynnodd Mr Ocack, oedd eisoes yn briod, iddi ei briodi a dyweddodd y ddau.

Dychwelodd Rachel ddwywaith i Dwrci i ymweld ag ef, gan fynd 'i nain gyda hi.

Roedd yr awdurdodau'n credu fod y ddau yn Istanbul a chynyddu wnaeth yr ofnau ynglyn dod o hyd iddi gan fod gan y ddinas honno boblogaeth o 10m.

Ond cadarnhaodd y Swyddfa Dramor ddydd Gwener eu bod wedi dod o hyd i Rachel.

Dywedodd y Prif Dditectif Dave Loftus yn Wrecasm mai'r flaenoriaeth yn awr oedd sicrhau fod Rachel yn dychwelyd i Gymru.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.