Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Eleri Morgan yn holi Rhys Evans
"Toriad sosialaidd o frethyn Cymreig"
 real 28k

Garry Owen yn holi Howard Davies, Asiant Peter Hain
"Y newyddion gorau ers sefydlu'r Cynulliad"
 real 28k

Eleri Morgan yn holi Rhodri Morgan
"Gosod ein gwerthoedd yn ˘l amgylchiadau Cymru"
 real 28k

Ymateb cynghorwyr Llafur Gwynedd a M˘n
"Ddim wedi rhoi cyfle i Lafur Newydd"
 real 28k

Adroddiad Guto Thomas
"Araith sy'n delio ag egwyddorion gwleidyddol"
 real 28k

Dydd Mercher, 11 Rhagfyr, 2002, 08:07 GMT
Morgan: 'Gan y Cynulliad lais ei hun'
Rhodri Morgan
Yn ei araith bydd Prif Weinidog Cymru yn nodi ei weledigaeth ar gyfer Cymru
Mae disgwyl i Brif Weinidog Cymru Rhodri Morgan amlinellu'r gwahaniaethau rhwng polis´au Llywodraeth y Cynulliad a Llafur Newydd ar wasanaethau cyhoeddus.

Y gred yw y bydd Mr Morgan yn ei araith yn Abertawe nos Fercher yn dweud fod gan Lywodraeth y Cynulliad ei llais ei hun ac nad yw'n fwriad ganddo i ddilyn polis´au Llywodraeth San Steffan yn llwyr.

Fe fydd yn dweud nad yw'n cydweld yn llwyr Ô pholis´au gwasanaethau cyhoeddus ei blaid yn San Steffan.

Bydd Rhodri Morgan ym Mhrifysgol Cymru Abertawe yn annerch y Ganolfan Polisi Cyhoeddus yno.

Er mai araith i gynulleidfa academaidd fydd hi, bydd neges Mr Morgan yn wleidyddol ac yn sicr nid araith Llafur Newydd fydd hi, medd sylwebwyr.

Bwriad yr araith fydd rhoi rhesymau ideolegol i'r holl bethau y mae'r Cynlluniad yn honni iddyn nhw eu cyflawni yn ystod y misoedd diwethaf.

Gweledigaeth

Ynddi fe fydd Prif Weinidog Cymru yn nodi ei weledigaeth ar gyfer Cymru.

Hefyd fe fydd yn egluro sut y mae polisi cymdeithasol wedi datblygu yng Nghymru ac yn dangos sut y mae llwyddiannau a rhaglenni polisi Llywodraeth y Cynulliad wedi eu cynllunio i ymdrin Ô'r materion cymdeithasol pwysicaf sy'n wynebu Cymru heddiw.

Fe fydd Mr Morgan yn pwysleisio fod Llywodraeth y Cynulliad wedi creu polis´au newydd eu hunain, rhai arbennig i Gymru, yn hytrach na mabwysiadu polis´au San Steffan.

Bydd yn datgan mai adeiladu ar yr egwyddor honno y dylai'r Cynulliad ei wneud yn ei ail dymor.

Mae sylwadau Mr Morgan yn siwr o gorddi'r dyfroedd o fewn rhengoedd y Blaid Lafur unwaith.

Mae'n debyg y bydd yn ennyn cefnogaeth y rhai sydd yn dal yn driw i egwyddorion sylfaenol y blaid ond yn wynebu beirniadaeth gan y rhai sydd yn gefnogol i Lafur Newydd.

Fe ddaw araith Rhodri Morgan bum mis cyn etholiadau'r Cynulliad.

Mae tţm y Prif Weinidog yn gwadu mai araith etholiadol yw hon.

Bydd Rhodri Morgan yn gwneud araith arall ddechrau'r flwyddyn, lle bydd yn trafod yr economi.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.