Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Alwen Williams, BBC Cymru
"Digwydd mewn strydoedd tywyll yn hwyr yn y nos "
 real 28k

Dydd Iau, 28 Tachwedd, 2002, 07:24 GMT
Ieuenctid yn dychryn tref Caernarfon
Castell Caernarfon un o brif atyniadau'r dref
Mae gan drigolion Caernarfon ofn y bobol ifanc sy'n ymosod arnyn nhw
Mae'r trais ar strydoedd Caernarfon wedi dod yn ddychryn yn y dref.

Dywed yr heddlu bod 77 o ymosodiadau wedi cael eu cofnodi yno ers mis Ebrill, gan gynnwys tri ymosodiad ar blismyn.

Dau ddeg wyth o ymosodiadau maen nhw wedi eu cofnodi ym Mangor, sydd o ran maint y dref tua'r un fath.

Bu rhaglen Mayerion Cyfoes BBC Radio Cymru, Manylu, yn siarad efo rhai sydd wedi dioddef ymosodiadau ciaidd gan griwiau o lanciau, a rhai sy'n honni eu bod nhw wedi cymryd rhan yn yr ymosodiadau.

dyn ifanc
Does dim byd arall i'w wneud, medden nhw
Fel arfer, yn hwyr y nos y bydd criw o bobol ifanc yn neidio o'r cefn ar rywun sy'n cerdded adref neu'n chwilio am dacsi ar ei ben ei hun.

Dywedodd un dyn bod criw o blant rhwng 12 a 15 oed wedi ymosod arno oddi ar Y Maes yn y dref tua hanner nos wrth iddo fynd i ffonio am dacsi.

Mi wnaethon nhw'i gicio a rhedeg i ffwrdd ar l i griw o ferched weiddi arnyn nhw.

Aeth y dyn i'r ysbyty y diwrnod wedyn a darganfod ei fod wedi torri tair asen yn ogystal ag agor ei fraich a chael llygad ddu.

Bu Manylu yn siarad efo pobol ifanc oedd allan yn hwyr y nos yng Nghaernarfon.

Gwadu bod yna helynt yn y dref yr oedd nifer ohonyn nhw, neu ddweud mai dim ond pe bai rhywrai eraill yn ymosod arnyn nhw y bydden nhw'n ymladd.

Gang

Roedd un, fodd bynnag, yn honni ei fod yn aelod o'r gang sy'n cynnal yr ymosodiadau, ac yn barod i siarad.

Mae'r criw yn crwydro'r dref tan oriau mn y bore.

Maen nhw'n dweud nad oes dim byd arall iddyn nhw ei wneud yng Nghaernarfon.

Roedd un llanc yn honni eu bod yn defnyddio unrhyw arf y gallen nhw gael gafael arnyn nhw, gan gynnwys cyllyll, batiau pl-fs a bariau metel.

Er gwaethaf popeth mae Caernarfon yn brysur a phoblogaidd gyda phobol o'r pentrefi cyfagos yn heidio yno ar benwythnosau.

Poeni

Ond mae pobol fusnes yn poeni bod pobol yn aros gartref gan eu bod yn ofni'r trais.

Teimla rhai nad ydi Caernarfon yn cael ei phlismona'n effeithiol ac yn ofni y bydd y gangiau'n cael cyfle i achosi niwed i fwy o bobol ddiniwed yn y dref.

Dywed yr heddlu eu bod yn gwybod pwy sy'n troseddu ac y byddan nhw yn eu targedu nhw yn ystod yr wythnosau nesaf.

Gobaith pobol Caernarfon yw y bydd strydoedd yn dod yn fwy diogel yn nhymor Ewyllys Da.

Manylu, BBC Radio Cymru 1.30 bnawn Sul 1 Rhagfyr

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.