Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Nia Tudur, Newyddion
"Mae trigolion wedi pryderu am y ffordd..."
 real 56k

Dydd Mawrth, 26 Tachwedd, 2002, 15:27 GMT
Taro car heddlu: Marw trwy ddamwain
Hewl
Digwyddodd y ddamwain ar y rhan hon o'r A470
Cofnodwyd marwolaeth drwy ddamwain ar ddyn o'r Bala fu farw wedi i'w gar fod mewn gwrthdrawiad char heddlur.

Bu farw John Tee, 83, o Rhyducha ger Y Bala, wedi damwain ar yr A470 ger Trawsfynydd ar 5 Tachwedd 2001.

Roedd yn teithio adre yn ei gar Austin Maestro wedi iddo fod yn cystadlu yn Eistedfod Trawsfynydd yn neuadd y pentref.

Aed dau blisman i Ysbyty Gwynedd, Bangor, ond doedd eu hanafiadau ddim yn ddifrifol.

Hysbysu

Bu i Heddlu'r Gogledd hysbysu Awdurdod Cwynion yr Heddlu.

Ar y pryd, dywedodd pobol leol fod Mr Tee wedi gyrru o ffordd fechan i'r briffordd mewn glaw trwm.

Dywedodd y plisman oedd yn gyrru'r car, David Anthony Williams sydd rwan wedi ymddeol o'r heddlu, ei fod o fewn y 60mya pan drawyd car Mr Tee.

Dywedodd y Crwner Dewi Pritchard Jones fod Mr Tee wedi marw o anafiadau niferus oherwydd nad oedd yna ddim i amddiffyn yr ochr yn y car Montego 12 oed.

Ychwanegodd nad oedd y llywodraeth yn delio 'r broblem o yrwyr hn, sy'n aml 'u golwg a'u gallu i ymateb wedi dirywio.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.