Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Craig Duggan BBC Cymru
"Hi oedd y fenyw dreuliodd y cyfnod hiraf yng ngharchar ym Mhrydain"
 real 56k

Adroddiad Aled Huw BBC Cymru
"Mae'r lluniau wedi'u serio yn y cof"
 real 56k

Garry Owen BBC yn holi Peter Davies, cyfreithiwr
"Rydyn ni wedi cael nifer o achosion ers hynny..."
 real 56k

Dydd Gwener, 15 Tachwedd, 2002, 17:37 GMT
Myra Hindley wedi marw
Myra Hindley
Bu Hindley mewn ysbyty ers peth amser
Mae llofrudd y Moors, Myra Hindley, wedi marw ychydig cyn pump o'r gloch nos Wener.

Roedd hi wedi bod yn derbyn triniaeth mewn ysbyty am anhwylder ar ei brest.

Aethpwyd Hindley, 60, i Ysbyty Gorllewin Suffolk yn Bury St Edmunds pan oedden nhw'n meddwl ei bod wedi cael trawiad ar y galon ddechrau'r mis.

Aeth hi yn l i'r ysbyty ar 12 Tachwedd a chafwyd adroddiadau ei bod hi'n ddifrifol wael

Roedd Hindley, oedd yn diodde o angina ac osteoporosis, yn cael ei chadw yng Ngharchar Highpoint yn Suffolk.

Y plant
Lesley Ann Downey, 10 oed
John Kilbride, 12 oed
Keith Bennett, 12 oed
Pauline Reade, 16 oed
Edward Evans, 17 oed
Cafodd hi a'i chariad Ian Brady eu carcharu yn 1966 am ladd dau o blant.

Ers hynny mae hi wedi cyfaddef lladd dau o blant eraill.

Bu hi'n ymgyrchu ers amser i gael ei rhyddhau.

Ond dywedodd yr awdurdodau na fydden nhw byth yn ei rhyddhau o Highpoint.

Yn l adroddiadau cafwyd hyd iddi wedi llewygu yn ei chell.

Credir bod hi, hefyd, wedi bod yn derbyn patsys nicotn am ddim mewn ymgais i ddod a'i harfer o ysmygu 40 o sigarennau y dydd.

Fe wnaeth troseddau Brady a Hindley o ymosodiadau rhywiol, artaith a llofruddio plant ddychryn y wlad.

Ian Brady
Mae Brady, 64 oed, yn ymprydio
Cafodd Lesley Ann Downey, 10, John Kilbride, 12, Keith Bennett, 12, a Pauline Reade, 16, eu treisio cyn cael eu lladd gan y ddau.

Cafodd eu cyrff eu claddu ar Saddleworth Moor, ger Manceinion.

Cafodd Edward Evans, 17, ei hudo o far hoyw i gartref y ddau.

Cafodd ei ladd o flaen brawd yng nghyfraith 17 oed Hindley wnaeth gysylltu gyda'r heddlu.

Er bod sawl Ysgrifennydd Cartref, gan gynnwys David Blunkett, wedi dweud bod oes i olygu oes yn yr achos yma, ond ym mis Hydref fe wnaeth T'r Arglwyddi ddechrau gwrando ar achos allai newid yr hawl sydd gan wleidyddion i osod dedfrydau.

Mae Brady, 64, yn cael ei gadw yn uned ddiogel Ysbyty Ashworth ar Lannau Mersi.

Mae o wedi methu sawl ymgais gyfreithiol i gael llewygu i farwolaeth.

Am y tair blynedd diwethaf mae o wedi bod yn ymprydio ond bod yr ysbyty yn ei fwydo drwy diwb plastig.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.