Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Iau, 7 Tachwedd, 2002, 07:16 GMT
Hanes Cymru ar flaenau'n bysedd
Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth
Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn rhan o'r cynllun
Gwlad fechan hanes mawr iddi yw Cymru, ond sut mae mynd ati i gael gafael ar y dogfennau hanfodol sy'n eich galluogi i roi'r darnau at ei gilydd a gweld y darlun llawn?

Mae partneriaeth rhwng rhai o brif sefydliadau gwybodaeth Cymru yn gymorth i ymchwilwyr a chwilotwyr gan ddod 'n gorffennol yn fyw i'r unfed ganrif ar hugain a gwneud hanes ein gwlad yn fwy agored i'w phobol nag erioed o'r blaen.

Pedwar sefydliad

Ar ddydd Iau, 7 Tachwedd, bydd pedwar sefydliad yn lansio Cyflwyno Cymru.

Bydd y cydweithio rhwng Llyfrgell Genedlaethol Cymru, prifysgolion Abertawe, Caerdydd a Bangor a sefydliadau academaidd a llyfrgelloedd cyhoeddus eraill yng Nghymru yn galluogi pobol Cymru a'r byd i gael mynediad i filoedd o ddogfennau nad oedd modd cael eu gweld cyn hyn ond gan griw bychan o academwyr.

"Mae gan Gymru etifeddiaeth ddiwylliannol a gwleidyddol hir a disglair," meddai e-Weinidog Cynulliad Cenedlaethol Cymru Andrew Davies.

Cyfle i bawb

"Mae rhoi'r casgliadau hyn arlein yn rhoi'r cyfle i bawb ddysgu mwy am Gymru ac am hanes Cymru, lle bynnag y maen nhw'n byw yn y byd."

"Mae'r pedwar cynllun yma'n dangos cymaint y gellir ei gyflawni gan sefydliadau gwybodaeth yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn agor ffynonellau gwybodaeth Cymru i'w phobol ac i'r byd yn grwn," meddai Andrew Green, Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, sydd wedi cadeirio'r cynllun.

"Maen nhw'n paratoi'r ffordd ar gyfer y targed tymor-hir, sef cyfres o systemau arlein fydd yn galluogi unrhyw un i ganfod ffynonellau gwybodaeth argraffedig, archifol neu arlein yng Nghymru."

Y tri chasgliad arlein yw:

Gwybodaeth am y Glofeydd: Adnoddau ymchwil yn ymwneud Maes Glo De Cymru yn cynnwys cofnodion catalog arlein ar gyfer archifau a llyfrau printiedig.

Casgliadau Cymru: Mae'n cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr am gasgliadau sy'n bodoli yn Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru yn ogystal daliadau ymchwil Llyfrgell Genedlaethol Cymru a chasgliadau arbennig a chasgliadau lleol sydd yn y prif lyfrgelloedd cyhoeddus, cyrff cenedlaethol ac asiantaethau cyhoeddus a phreifat ledled Cymru. Mae'n cynnwys ystod eang o bynciau, ac amrywiaeth o fformatau, o ddeunydd printiedig a ffotograffau i wrthrychau a data electronig.

Cymru 1801 - 1919: Egyr y wefan gil y drws ar fywyd diwylliannol a gwleidyddol Cymru yn ystod cyfnod y Chwyldro Diwydiannol ac yn sylfaenol ar gyfer ein dealltwriaeth o Gymru'r 19eg ganrif a dechrau'r 20fed.

Cymru ar y We: Bydd yn cynnwys gwefannau perthnasol sydd chynnwys sylweddol Cymreig neu Gymraeg, o grwpiau pwyso Cymru i grwpiau pop.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.