Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic

Dydd Llun, 4 Tachwedd, 2002, 12:27 GMT
DNA yn gymorth i ddatrys achosion
Datgladdu gweddillion Joe Kappen
Cafodd gweddillion eu datgladdu i gynnal profion DNA yn achos llofruddiaethau Llandarsi
Mae tystiolaeth DNA wedi chwarae rhan allweddol yn ddiweddar mewn nifer o achosion o lofruddiaeth sydd ddim wedi cael eu datrys.

Mae'r datblygiad ym maes DNA yn allweddol i ymchwiliad ar hyn o bryd.

Yn dilyn datblygiad yn achos llofruddiaeth Pauline Floyd a Geraldine Hughes mae'r heddlu yn ail edrych ar y dystiolaeth a dderbyniwyd yn achos llofruddiaeth Lynette White yn 1988.

Joe Kappen
Roedd DNA Joe Kappen yn cyfateb i DNA llofrudd Llandarsi
Cafodd cyrff Miss Hughes a Miss Floyd eu canfod mewn coedwig ger Llandarsi ger Abertawe yn 1973.

Roedd y ddwy ferch 16 oed wedi cael eu treisio a'u crogi.

Roedd Heddlu'r De, oedd yn ymchwilio i'r achos, wedi amau cyn yrrwr bysiau oedd yn fownsar mewn clwb nos.

Bu farw Joe Kappen 12 mlynedd yn l o ganser.

Credir bod 'na gysylltiad rhwng llofruddiaethau Llandarsi a llofruddiaeth Sandra Newton dri mis yn gynharach yn Llansawel dri mis.

Mewn datblygiad dramatig ym mis Mehefin 2002 fe wnaeth y Swyddfa Gartref roi caniatd i weddillion Mr Kappen gael ei datgladdu er mwyn i brofion DNA gael eu cynnal.

Cyfateb

Dywedodd yr heddlu yn dilyn y profion bod DNA'r gwr o Bort Talbot yn cyfateb i DNA llofrudd a threisiwr Miss Hughes a Miss Floyd.

Bu farw Mr Kappen yn 1990 yn 49 oed.

Dydy ei theulu ddim yn derbyn y ffaith bod o'n gyfrifol am y llofruddiaethau ac maen nhw'n galw ar i brofion DNA annibynnol gael eu cynnal ar y gweddillion gafodd eu codi o fynwent Goetre ym Mhort Talobot.

Geradine Hughes
Cafodd Geradine Hughes ei threisio a'i chrogi i farwolaeth
Er hyn, mae Heddlu De Cymru wedi pasio canlyniad y profion DNA ymlaen i heddluoedd eraill mewn ymgais i weld a oes modd datrys mwy o achosion.

Dywedodd Heddlu Sir Humber eu bod yn ymchwilio i achos diflaniad Christine Markham oedd yn naw oed.

Credir bod Mr Kappen wedi byw yn yr ardal yn fuan iawn ar l diflaniad Christine ym mis Mai 1973.

Mae DNA wedi ac yn chwarae rhan allweddol mewn nifer o achosion eraill y mae Heddlu'r De yn ymchwilio iddyn nhw.

Samplau

Cafodd Lynette White, 21, ei llofruddio ar Ddiwrnod San Ffolant 1988 yn ei fflat yn ardal Trebiwt o Gaerdydd.

Cafodd tri dyn eu carcharu o'i llofruddio ond yn dilyn apl fe gafodd y tri eu rhyddhau.

Ers hynny, mae 'na honiadau bod tystiolaeth fforensig yn pwyntio'r bys at bobol eraill sydd ddim wedi cael eu hymchwilio'n llawn.

Mae ditectifs wedi cymryd samplau DNA gan dros 5,000 o bobol mewn ymgais i ganfod y llofrudd.

Dywedodd yr heddlu nad oedd DNA yr un o'r tri a garcharwyd, na'r ddau arall a holwyd, yn cyfateb i broffil y llofrudd.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod profion DNA wedi bod yn allweddol i waith yr heddlu wrth ganfod tystiolaeth bendant mewn achosion sydd ddim wedi cael eu datrys ers rhai blynyddoedd.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.