Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Adroddiad Nia Harri, BBC Cymru
"Ar fin datgymalu'r sied ysgrifennu"
 real 28k

Dydd Mercher, 9 Hydref, 2002, 09:11 GMT
Adnewyddu sied Dylan Thomas
Sied ysgrifennu Dylan Thomas
Fe fydd y sied yn cael ei ddatgymalu mewn darnau

Bob blwyddyn mae miloedd o bobol yn heidio i bentref Talacharn yn ne Cymru i ddilyn l traed y bardd Dylan Thomas gan ymweld 'r cartref lle y treuliodd bedair blynedd ola'i fywyd.

Ond i nifer ei sied ysgrifennu gerllaw ei gartref yw'r prif atyniad.


Mae seiliau'r adeilad hefyd braidd yn anarferol gan ei fod yn gorwedd dros ddibyn bach

Meirion Jones, pensaer
Ddydd Mercher fe fydd y sied hanesyddol yn cael ei datgymalu er mwyn ei hadfer cyn y dathliadau i nodi 50 mlynedd ers marwolaeth y bardd y flwyddyn nesaf.

Gerllaw ei gartref ar lan y dwr y cafodd yr ysbrydoliaeth ar gyfer nifer o'i gampweithiau yn l yr hanes.

I lawr y ln gul yn hongian dros y creigiau ychydig bellter uwchben ei gartref, lle mae ei lais melodaidd yn dal i adleisio, mae'r sied ysgrifennu lle creodd y gerdd "Poem on His Birthday" a nifer eraill o'i weithiau mwya gan gynnwys y rhan fwyaf o "Dan y Wenallt".

Adnewyddu

Ond nawr mae'r sied gyffredin, drodd yn adeilad hanesyddol, ar fin cael ei datgymalu er mwyn eu hadnewyddu a'i hadfer i'r hyn yr oedd bron i chwarter canrif yn l.

"Mae 'na asesiad wedi cael ei wneud gan adran cadwraeth y cyngor, sydd wedi mynd i gryn fanylder ond wrth gwrs all o ddim dweud y stori i gyd, " meddai Meirion Jones, un o benseiri'r prosiect.

Dylan Thomas
Bu farw Dylan Thomas 50 mlynedd yn l
Esbonia am y gofal fydd angen wrth atgyweirio'r sied fregus.

"Fe fydd yn rhaid i ni siarad gyda Cadw, gan ei fod yn adeilad cofrestredig gradd dau er mwyn iddyn nhw gytuno ac mae seiliau'r adeilad hefyd braidd yn anarferol gan ei fod yn gorwedd dros ddibyn bach.

"Mae rhywbeth fel yma fel breuddwyd, ddim bob dydd cael gwneud rhywbeth eiconaidd. Mae'n gyffrous iawn."

Yn sicr mae'r olygfa wych o'r sied ysgrifennu, y cyfuniad o'r dwr, y goedwig a'r pentref wedi bod yn ysbrydolaeth i rai o'i weithiau enwocaf ac fe weodd y sied ei hun i mewn i'w farddoniaeth.

"Mae'r gerdd yn cael ei hysgrifennu mewn ystafell neu adeilad ond mae'r ystafell neu'r adeilad hefyd yn y gerdd ," yn l yr Athro Walford Davies o Brifysgol Cymru Aberystwyth, sy'n arbenigwr ar Dylan Thomas.

"A gan bod o'n 'sgwennu ychydig o gerddi, ond yn gerddi mawr, tua diwedd ei fywyd, yn ymwybodol efallai na fydd yn byw yn hir, mae dyn yn cysylltu bellach y cerddi mawr yma gyda'r sied, yn ogystal 'r Boathouse."

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.