Europe South Asia Asia Pacific Americas Middle East Africa BBC Homepage World Service Education
BBCi CATEGORIES   TV   RADIO   COMMUNICATE   WHERE I LIVE   INDEX    SEARCH 

Chwiliwch yn Gymraeg


 Dyma safle:  Newyddion
Tudalen flaen 
BBC Cymru'r Byd
 

BBC News

BBC Sport

BBC Weather

Chinese Russian Spanish Arabic


Dr Steff Owen, Arbenigwr
"Does dim modd i'r arweinyddiaeth gymryd hyn o ddifri..."
 real 28k

Dydd Mawrth, 17 Medi, 2002, 19:12 GMT
Rhwyg o fewn y CU
Falcon
Mae America'n dal i baratoi rhag ofn y bydd rhyfel
Mae Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig yn rhanedig yn dilyn penderfyniad Irac i ganiatau i'w harchwilwyr arfau fynd yn ôl i mewn i'r wlad.

Roedd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Kofi Annan, wedi dweud fod Irac wedi cytuno'n ddiamod i ganiatáu arolygwyr arfau i mewn i'w gwlad.

poster Saddam Hussein
Cafodd Saddam Hussein eisoes ei gyhuddo o wneud hwyl am ben y CU
Derbyniodd Mr Annan lythyr oddi wrth Gweinidog Tramor Irac, Naji Sabri.

Dywedodd dirprwy Brif Weinidog Irac, Tariq Aziz, nad oes cyfiawnhad bellach dros ymosodiad milwrol dan arweiniad America.

Mae Rwsia yn cytuno gan ddweud bod y bygythiad o ryfel bellach ar ben ac mae Ffrainc a China wedi croesawu'r cyhoeddiad.

Ond amau'r cyhoeddiad y mae Prydain ac America.

Dywed y ddwy wlad mai cyhoeddiad tactegol yn unig yw penderfyniad Irac i adael yr archwylwyr i mewn i'r wlad.

Cefnogaeth Prydain

Mae Prydain yn gefnogol i Amercia gydag Ysgrifennydd Tramor Prydain, Jack Straw, yn pwysleisio bod angen cynnig newydd gan y CU ar Irac.

"Ni fydd y cyhoeddiad yn amharu dim ar ymdrechion Prydain i berswadio Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig i lunio gorchmyn newydd ar Irac," meddai Mr Straw.

Mae America am i'r CU lunio gorchymyn newydd a fyddai'n sicrhau cael defnyddio grym yn erbyn Arlywydd Saddam Hussein os y bydd Irac yn pedio a chydweithio.

Mae'r archwilwyr arfau yn barod i ail ddechrau eu gwaith o archwilio storfau arfau Irac a hynny cyn gynted ag y cawn nhw'r gorchymyn i wneud hynny gan y Cyngor Diogelwch.

Dydy'r llythyr y gwnaeth Irac ei anfon at y CU ddim wedi cael ei weld eto gan wledydd y Cyngor Diogelwch .

Mae eu penderfynuad heb os yn ergyd i gynlluniau America i ddisodli Saddam Hussein.

Cysylltiadau Rhyngrwyd:


Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol.